Metafoor - betekenis en definitie

Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij twee of meer ongelijke betekenissen met elkaar worden verenigd in één nieuwe betekenis. Bijvoorbeeld: De voorzitter ploegt zich door de vergadering.

Voorbeelden toepassen metaforen »

metafoor betekenis