Wat is open innovatie?

Open innovatie staat voor een toenemende openheid van bedrijven voor ideeën van buiten. Het leek er juist op dat bedrijven die zich openstelden sneller innovaties realiseerden dan bedrijven die hun innovaties louter intern uitbroedden.

open innovatie

Intern vs extern

De Amerikaan Henry Chesbrough bevond zich in de jaren '80 en '90 in de Californische Silicon Valley. Daar wemelde het van nieuw technologisch leven. Chesbrough constateerde dat het hebben van een eigen researchafdeling geen garantie was voor succes. Het leek er juist op dat bedrijven die zich openstelden voor kennis van buiten, sneller innovaties realiseerden en markten veroverden dan bedrijven die hun innovaties louter intern uitbroedden.

Toenemende openheid

Innovatie vereist samenwerking op basis van specifieke competenties, openheid en vertrouwen. Open innovatie staat voor een toenemende openheid van bedrijven voor ideeën van buiten. Innovatie zal steeds meer een proces worden van kennisdeling en samenwerking in ketens en netwerken.

Open innovatie gaat over de vraag hoe te innoveren en niet wat te innoveren. Kort gezegd gaat open innovatie over: maak zoveel mogelijk gebruik van 'externen'.

open innovatie

Knelpunten

Ondanks de voordelen van open innoveren zijn er maar weinig organisaties die hier echt gebruik van maken. De drie belangrijkste knelpunten in dit proces zijn:

  • de relatie tussen concurrentie en innovatie
  • de omgang met intellectueel eigendom
  • financiering

Conculega

Open innovatie klinkt mooi, maar is niet zo eenvoudig als het lijkt. Je bent vaak concurrent en collega tegelijk: conculega. Open innoveren gaat veel verder dan het openzetten van poorten van bedrijfsterreinen voor externen. Open innovatie betekent vaak actieve vorming van samenwerkingsverbanden. In veel gevallen kennen organisaties elkaar nauwelijks en is er een actieve ondersteuning nodig bij een dergelijke partnerzoektocht.

Niet met z'n allen

Open innoveren wil nog niet zeggen met z'n allen. Het doel van open innovatie is nog steeds het behalen van concurrentievoordeel. Het gaat dan ook om strategische samenwerkingsverbanden.

Voor de Senseo heeft dit intussen geleid tot een 'me too' reactie in de vorm concurrerende koffiemachines en concurrenten die ook koffiepads leveren. Juridische stappen om het namaken van deze koffiepads te verbieden waren overigens niet succesvol.

Onzekerheidsreductie

Open innovatie is een sociaal proces waarbij mensen met elkaar communiceren en samenwerken bij het ontwikkelen en toepassen van innovaties. Dit is tweerichtingsverkeer en vraagt om open te staan voor andersdenkenden. Dit betekent het loslaten van macht en controle. Open innovatie wordt gekenmerkt door onzekerheid en vertrouwen. Onzekerheidsreductie is een centraal thema bij open innovatie.