Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie is het vernieuwen van het arbeidsproces. Het doel van sociale innovatie is de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Investeren in mens en organisatie.

wat is sociale innovatie

Voorbeelden sociale innovatie

Voorbeelden van sociale innovatie zijn: het werk anders organiseren, het invoeren van gezondheidsbeleid, werk maken van kennismanagement en employability of het koppelen van arbeidsvoorwaarden aan de doelstellingen van de organisatie.

Voorbeelden van sociale innovatie uit het verleden zijn de invoering van (semi)autonome taakgroepen in de Japanse automobielindustrie en de flexibiliseren van werktijden. Voor sociale innovatie bestaat geen blauwdruk. Sociale innovatie is maatwerk.