Benutting creatief potentieel

Bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Taskforce Ideeën Genereren En Realiseren (Tiger) onderzocht of het creatief potentieel beter kan worden benut. Wat zijn de succes- en faalfactoren van het creatief proces ?

tiger onderzocht creatief proces

Werkwijze

De projectgroep Tiger heeft aan de hand van 7 cases geanalyseerd wat de belangrijkste faal- en succesfactoren zijn voor het realiseren van ideeën. Het doel was te leren van bestaande ervaringen. De cases zijn onderzocht aan de hand van de 4 stappen van het creatief proces.

Daarnaast is een creatieve sessie georganiseerd over de manier waarop creativiteit in de organisatie wordt afgeremd.

Resultaten

De belangrijkste bevindingen van de projectgroep Tiger zijn:

  • Probleemstelling: Veelal wordt de probleemstelling wel verder afgebakend, maar niet echt geherformuleerd.
  • Creatieve technieken: In de cases zijn geen creatieve technieken gebruikt, hooguit wat uit de losse pols brainstormen. De beleidsproblemen in de cases bleken vrijwel zonder uitzondering op een rationele en logische wijze te worden opgelost. Hierbij werden slechts mondjesmaat creatieve technieken toegepast.
  • Grondregels: Deze regels (bijvoorbeeld uitstellen van kritiek) worden meestal niet toegepast.
  • Alternatieven: Vaak dacht men al snel in oplossingen. In de meeste gevallen was er geen of maar een beperkt aantal alternatieven.
  • Samenstelling: Het creatieve team bestond meestal uit direct betrokkenen en is vaak door toevalligheden tot stand gekomen. Echte friskijkers zijn niet gesignaleerd in deze cases. Facilitators trouwens ook niet.
  • Selectie ideeën: Veelal is niet bewust sprake geweest van een selectie. Gebruikte technieken zijn het argumenteren en het debatteren.
  • Weerstand: Remmingen voor het realiseren van ideeën zijn: lage prioriteit, angst, twijfels bij management en tijdgebrek.

Advies Tiger

De conclusie van Tiger was dat EZ het potentieel aan creativiteit niet optimaal benut. De verhouding tussen rationeel en lateraal denken is niet in balans. De belangrijke aanbevelingen waren:

  • Gewoon doen: Bijvoorbeeld door regelmatig creatieve sessies te organiseren.
  • Borging creativiteit: In bijvoorbeeld competentieprofielen.