Bureaucratie en innoveren een contradictio in terminis?

De non-profit moet innoveren. Haaks hierop lijkt de grotere aandacht voor beoordeling van het beleid te staan. Die afrekencultuur leidt vervolgens tot indekgedrag. Gaat bureaucratie en innoveren wel samen of is dit een contradictio in terminis? Een onderzoek over foutencultuur.

foutencultuur

Psychologische factoren

In dit onderzoek zijn de psychologische factoren bij het implementeren van ideeën in de non-profit onderzocht. Dit onderzoek gaat in op het spanningsveld tussen bureaucratie en innoveren. Hoe gaat de overheid om met fouten ?

Waarom blijven ideeën op de plank liggen?

Creativiteit wordt steeds belangrijker op de werkvloer. Brainstorms worden in het leven geroepen om het creatief potentieel van medewerkers optimaal te benutten. Maar leidt dit automatisch tot het realiseren van creatieve ideeën? Waarom blijven goede ideeën op de plank liggen ?

Foutencultuur

In de beeldvorming kenmerken publieke en maatschappelijke organisaties zich door een negatieve foutencultuur. Fouten moeten kosten wat het kost voorkomen worden, medewerkers moeten regels en procedures strikt naleven. Innoveren gaat echter gepaard met het maken van fouten.

Daarnaast spelen attitudes een rol bij het implementeren van ideeën. Mensen moeten bereid zijn om te veranderen, anders is een veranderproces al bij voorbaat mislukt. In ons onderzoek is naast de invloed van foutencultuur en attitudes op het realiseren van veranderingen ook gekeken naar onderlinge verbanden tussen deze factoren.

Test de foutencultuur bij jouw organisatie met onze test foutencultuur.

Resultaten

Uit ons onderzoek blijkt dat bureaucratie en innoveren niet een contradictio in terminis zijn. Niet alle bureaucratische organisaties hebben een negatieve foutencultuur. De foutencultuur blijkt een van de belangrijkste psychologische factoren te zijn voor de innovatiekracht van organisaties in de non-profit. De overheid moet niet op zoek gaan naar good practices, maar naar bad practices.

Downloaden onderzoek » (848 kB, 33 pagina's)