Foutencultuur verbeteren

Veel aandacht voor de gevolgen van verandering kan leiden tot angst voor fouten. Dit staat echter haaks op vernieuwen, want dit gaat juist gepaard met het maken van fouten. Hoe komt je organisatie tot een goede balans tussen innoveren en controleren?

foutencultuur
Negatieve foutencultuur Positieve foutencultuur
Verdoezelen fouten Praten over fouten
Afstraffen fouten Leren van fouten
Stress door fouten Risico nemen
Fouten niet zien Zoeken naar oorzaken

Negatieve foutencultuur

De foutencultuur betreft de manier waarop een organisatie omgaat met fouten. Er kan sprake zijn van een negatieve en een positieve foutencultuur. Veel organisaties hebben echter een negatieve foutencultuur. Medewerkers moeten regels en procedures strikt naleven, fouten moeten kosten wat kost worden voorkomen. Het maken van fouten is taboe. Als er toch fouten worden gemaakt, dan is men bang om hierop afgerekend te worden.

In een organisatie met een negatieve foutencultuur associeren medewerkers fouten met falen. Leren gaat echter gepaard met het maken van fouten !

Leren van fouten

Vernieuwen is het leren van fouten. Een negatieve foutencultuur blijkt een belangrijk obstakel te zijn om tot vernieuwing te komen. Ook in ons eigen onderzoek naar de psychologische factoren bij innovatie komt dit als belangrijk knelpunt naar voren.

Organisaties met een positieve foutencultuur (lerende organisaties) hebben als uitgangspunt: fouten maken mag. Deze fouten zijn een kans om de organisatie, medewerkers of producten verder te ontwikkelen.

Verder profiteren deze organisaties van de positieve gevolgen van fouten. Mensen leren van fouten en zullen eenzelfde fout niet snel meer maken. Om te profiteren van de positieve gevolgen van fouten leggen wij de nadruk op het vroeg opsporen, analyseren en corrigeren van fouten.

Test foutencultuur

Doe onze test foutencultuur om een indicatie van de foutencultuur bij je organisatie te krijgen.