Driekwart van de organisaties is bedrijfsblind

Driekwart van de organisaties zegt last te hebben van bedrijfsblindheid. Vaak is er ook geen structureel beleid om bedrijfsblindheid te voorkomen. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de rol van buitenstaanders bij innovatie.

friskijker

Gekleurde bril

Bedrijfsblindheid ontstaat in teams met medewerkers die meerdere jaren met elkaar samenwerken. Het is ook moeilijk situaties anders te zien met een gekleurde bril op je neus. Een manier om afstand te nemen is buitenstaanders in te schakelen. Deze zijn niet emotioneel betrokken en leveren een frisse kijk op de zaak op.

Friskijkers

Friskijkers en bedrijfsblindheid Buitenstaanders komen in verschillende gedaantes voor in een organisatie, van commissaris tot friskijkers tijdens een brainstorm. Onderzocht is wat de toegevoegde waarde van friskijkers tijdens een brainstorm is. Een friskijker is een persoon die onbevangen en ongebonden participeert in een creatief proces: een 'blanco' deelnemer.

Taboes bespreekbaar maken

Het inzetten van friskijkers helpt tegen bedrijfsblindheid. Slechts 8 procent van de organisaties die meededen aan ons onderzoek werkt wel eens met friskijkers. Buitenstaanders blijken bijvoorbeeld heel goed in staat snel taboes en kernproblemen naar boven te halen. Hun 'domme' vragen zetten direct betrokken aan het denken. Door hun andere invalshoek zijn friskijkers vaak als eerste in staat ingesleten patronen te doorbreken.

Rompslomp

Een groot knelpunt bij bedrijfsblindheid is dat organisaties er simpelweg niet aan denken om derden te betrekken bij een brainstorm. Verder zijn vertrouwelijkheid en de rompslomp om externen in te huren veel voorkomende belemmeringen.

De ideale friskijker dient over een goede omgevingssensitiviteit te beschikken. Het ideale profiel sluit meer aan bij bescheiden mensen dan bij personen met een groot ego. Een friskijker dient wel enige kennis van zaken te hebben, te fris is ook weer niet goed.

Onderzoek 'Bedrijfsblindheid en friskijkers' (601 kB, 19 pagina's)