Groot ego dodelijk voor innovatie

Grote ego's zijn lastig bij een brainstorm en het daadwerkelijk uitvoeren van vernieuwende ideeën. Zeker als grote ego's sleutelspeler zijn in bij een innovatie. Hun gedrag staat op gespannen voet met de brainstormregels. Een logisch gevolg is dat grote ego's vaak worden uitgesloten van een brainstorm. Maar is dit verstandig?

groot ego dodelijk

Wat is een ego ?

Ego, het gevoel van eigenwaarde, komt voort uit het ervaren van tegenstrijdige handelingen, overtuigingen, attitudes of gevoelens. Deze tegenstrijdigheden veroorzaken een onaangenaam gevoel. Mensen trachten dit op te lossen door ervaringen opnieuw te interpreteren. Zo komen ze weer in evenwicht. Managers hebben meer last van tegenstrijdige gevoelens omdat ze met meer dilemma's en onzekerheden in aanraking komen.

Psychologisch bolwerk

Sommige managers lossen strijdige gevoelens op door zichzelf te blijven. Ze staan open voor feedback van anderen en bijvoorbeeld coaching. In plaats van als manager alle lasten zelf te dragen, gebruiken zij hun schouders om deze af en toe eens op te halen.

Neem je echter wel alle apen op je schouder dan zal deze persoon een psychologisch bolwerk moeten opbouwen om mentaal niet te bezwijken. Het fundament van dit bolwerk is het ego.

Ego-holiday

Grote ego's gaan innoveren vaak bewust tegen. Hun gedrag staat op gespannen voet met de spelregels die horen bij brainstormen. Bij een brainstorm is iedereen gelijkwaardig (ego-holiday). Ook met het uitstel van het oordeel hebben grote ego's vaak moeite. Via dooddoeners laten ze hun weerstand vaak maar al te snel merken. Dit gedrag kan vervolgens irritatie oproepen en anderen ontmoedigen om wilde ideeën naar voren te brengen.

Een logisch gevolg is dat grote ego's vaak worden uitgesloten van een brainstorm. Maar is dit verstandig ?

Beren op de weg

Met de mond belijden grote ego's vaak wel de verandering, zolang het hun eigen positie maar niet aantast. Hun weerstand tegen veranderingen is meestal groot. Een belangrijke eerste stap is het bewust zijn van het feit dat weerstand en veranderen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Voor een heldere communicatie bij veranderingen zijn drie aspecten van belang:

  • Tijdigheid en openheid: Voorkom dat mensen voor het blok worden gezet.
  • Herhaling: Blijf in contact met betrokkenen.
  • Herkenbaarheid: Maak de informatie op maat voor de doelgroep

Al deze zaken spelen nog eens extra bij grote ego's doordat ze slecht tegen kritiek kunnen en hun gesloten houding. Het spel moet subtiel worden gespeeld.

Not-invented-here-syndroom

Wanneer sleutelpersonen over een groot ego beschikken dan werkt een standaard aanpak niet bij het implementeren van veranderingen. Grote ego's hebben vaak last van het not-invented-here-syndroom. Grote ego's worden alleen enthousiast over ideeën die ze zelf hebben bedacht.

Vergroot eigenbelang

Het schieten van gaten in een psychologisch bolwerk van mensen met een groot ego heeft weinig zin. Ze houden hun bolwerk in stand door zelfkritiek uit te schakelen en reflectie te vermijden. Dit zijn dus aspecten die je mee moet nemen in je benadering van dergelijke sleutelfiguren. Dit betekent persoonlijke aandacht en het vergroten van het eigenbelang of verkleinen van onzekerheden. Het laten scoren van grote ego's met jouw ideeën is ook een efficiënt strategie. Ondanks alle bezwaren grote ego's toch maar mee laten brainstormen ?