Inspiratie opdoen

Er zijn twee manieren om inspiratie op te doen: van buiten naar binnen of van binnen naar buiten. Bij initiatieven die van buiten naar binnen zijn georganiseerd gaat het om het halen van externe prikkels in het bedrijf. Bij initiatieven die van binnen naar buiten zijn gericht laat de organisatie medewerkers elders inspiratie opdoen.

inspiratie opdoen

Van buiten naar binnen

Een manier om afstand te nemen is het inschakelen van buitenstaanders. Deze buitenstaanders zijn niet emotioneel betrokken. Een neutrale partij die van buiten naar binnen kijkt met een frisse blik. Dit levert vaak nieuwe inzichten op.

Buitenstaanders zijn een belangrijke bron voor innovatie. Uit onderzoek van het MIT blijkt dat gemiddeld 45% van de innovaties niet komen van medewerkers, maar worden aangegeven door externen. Bij initiatieven die van buiten naar binnen zijn georganiseerd gaat het om het halen van externe prikkels in het bedrijf. Voorbeelden zijn: vergelijkend onderzoek, extern advies, raad van commissarissen, carrousel en friskijkers.

Nieuwkomers

De frisse blik van nieuwkomers bij een organisatie helpt bedrijfsblindheid te voorkomen. Uit een onderzoek naar de frisse blik van nieuwkomers gedurende de eerste 100 dagen bij het Rijk blijkt dat dit in de praktijk wordt ontmoedigd. Nieuwkomers zijn goed te benutten door te vragen hun verbazingen structureel bij te houden.

Friskijkers

Een friskijker - ook wel wilde gans of vrije brenger genoemd - is een persoon die onbevangen en ongebonden participeert in een creatief proces: een 'blanco' deelnemer. Niet elke friskijker blijkt even geschikt. Tips voor inzetten friskijkers:

  • Een friskijker is al in te zetten bij de probleemanalyse van een brainstorm.
  • Temper verwachtingen, een friskijker levert slechts bouwstenen.
  • Neem het type friskijker dat het beste past bij de overige deelnemers en het probleem. Zie voor meer details ons onderzoek »
  • Een friskijker dient niet te fris te zijn, enige basiskennis zorgt voor een hogere toegevoegde waarde.
  • Zoek naar een friskijker met een goede omgevingssensitiviteit.
  • De beloning varieert van een boekenbon tot 100 euro per dagdeel.
  • Ervaar de waarde van friskijker door het gewoon eens te doen.

Zij-instromers

De Politieacademie in Apeldoorn is gestart met de tweejarige HBO-opleiding tot Master of Criminal Investigation. De Politieacademie heeft deze rechercheopleiding ontwikkeld voor mensen met een hbo- of universitaire vooropleiding. De studenten worden opgeleid tot allround rechercheur. Een belangrijke aanleiding voor deze opleiding is het voorkomen van een tunneldenken. Oudere rechercheurs reageren nog erg negatief op deze nieuwelingen die wel een bul hebben, maar nog geen praktijkervaring.

Burgerbuddy

burgerbuddy Vrijwilligers adopteren politici en ambtenaren om deze te inspireren en te voorzien van commentaar van de man de straat. Ondertussen zijn er al meer dan honderd burgerbuddy's. De initiatiefnemers willen met dit idee de kloof dichten tussen burger en overheid.

Mystery guest

Een hele populaire formule is de mystery guest. Veelal leveren deze buitenstaanders leerzame inzichten op. Zo zijn er mystery guests geweest die de APK toetsten voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een ander voorbeeld is het inzetten van jongeren onder de 16 jaar om de verkoop van alcohol aan de jeugd te controleren.

Scenarioschrijvers

Scenarioschrijver Steve de Souza was één van de 24 filmmakers uit Hollywood die door het Pentagon was gevraagd deel te nemen aan een brainstorm. Het Pentagon wilde weten wat kon gebeuren in vervolg op de terreuraanslagen van 11 september. "Elk nieuw idee of een nieuwe zwakke plek waar het Pentagon niet zelf aan had gedacht, beschouwden we als een succes", zei De Souza trots.

Kenniscommissaris

Het MKB moet makkelijker toegang krijgen tot de kennis die aanwezig is bij de universiteiten. Om dat te bevorderen zijn er nu kenniscommissarissen. Dit zijn medewerkers van Zuid-Hollandse universiteiten en TNO, die hun kennis en ervaring ter beschikking stellen aan een bedrijf dat wil innoveren.

Hulp scholieren

Rijkswaterstaat daagde VWO-scholieren uit om ideeën te bedenken voor terpen van baggerspecie. Deze terpen kunnen bijdragen aan het beschermen tegen hoog water en tegelijkertijd een deel van het overschot aan baggerspecie herbergen.

Aan de prijsvraag van Rijkswaterstaat deden 13 VWO-klassen mee. De meest uiteenlopende ideeën kwamen binnen: van een terp met een shopping mall, skihelling, safaripark, kinderboerderij tot een bejaardencentrum. Rijkswaterstaat was zeer onder de indruk van het hoge niveau van de inzendingen en het enthousiasme waarmee de scholieren aan de competitie hebben deelgenomen.

Leen een mens

Als je iets wilt weten, zoek je het op in een boek. En haal je deze bij een bibliotheek? Tijdens verschillende festivals kon men mensen lenen in de 'Mensenbieb'. De mensenbieb is een bus die beschikte over een aantal 'uitleen'-mensen. Het gezelschap varieerde van jong en oud tot allochtone en autochtone Nederlanders.


Van binnen naar buiten

Inspiratie is ook van binnen naar buiten op te doen. Dit kan je doen door als organisatie medewerkers te laten deelnemen aan (open) trainingen, studiereizen, borrels, stages, sabbatical en functieroulatie.

Werkvloer op

Wil je als leidinggevende inspiratie opdoen op de werkvloer? Daal dan eens af uit die ivoren toren en ga het werk doen van je medewerkers. Je bent in goed gezelschap, de topmannen van KLM, Connexxion, politie, Bavaria en HEMA gingen je al voor. Dienend leiderschap is schijnbaar hot. En ... zo heeft de werkvloer ook eens wat te lachen.

Ontsnappen met weblog

Het is vaak niet eenvoudig om te ontsnappen aan de interne bureaucratie. Een trend bij Amerikaanse topmanagers is te bloggen en zo direct en ongecensureerd te communiceren met buitenstaanders. Bloggen is het bijhouden van een dagboek op internet.

Inspiratie abonnement

Neem tijdelijk een abonnement op een tijdschrift, nieuwsbrief of weblog buiten je directe werkgebied. Het mooiste is een gelijkende problematiek in een geheel andere sector. Stel je bent communicatiemedewerker van een bedrijf. Hoe doen ze dit in de non-profit? Volg een tijdje enkele weblogs over communicatie in de non-profit.

Onthaasten

Vaak hebben mensen het ook te druk om alternatieven en gedachtenspinsels de ruimte te geven. Soms moet een idee even gisten. Onthaasten kan helpen om inspiratie op te doen en bedrijfsblindheid te voorkomen.

Stage

Het ministerie van Economische Zaken heeft een stageprogramma om de externe oriëntatie van medewerkers te vergroten. Van hoog tot laag doen medewerkers inspiratie op bij bedrijven. Om dit goed te organiseren heeft het ministerie een intentieverklaring getekend met de werkgeversverenigingen.