Kracht van negatief brainstormen

Een organisatie had te kampen had met een hoog percentage Repetitive Strain Injury (RSI). Het lukte echter niet om een RSI-preventieplan te schrijven. Verder had het management niet echt oog voor RSI. Hoe voorkom je RSI en krijg je dit onderwerp hoger op de agenda? Een illustratie van de kracht van negatief brainstormen.

racht van negatief brainstormen

Eén techniek

RSI betekent letterlijk klachten door herhaalde beweging. Een bekend voorbeeld is de muisarm die veroorzaakt wordt door intensieve beeldschermarbeid. Een medewerker, die zelf RSI had gehad, organiseerde een brainstorm en paste slechts één creatieve techniek toe: negatief brainstormen. Ook het management werd voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Advocaat van de duivel

Negatief brainstormen werkt als volgt: speel advocaat van de duivel en draai het probleem om. In dit geval: hoe krijgen de medewerkers zo snel mogelijk RSI. De volgende stap is deze ideeën te spiegelen. Een negatief idee als 'eentonig werk' wordt dan 'afwisselend werk'. Zo ontstond na het spiegelen een lijst met maatregelen om RSI te voorkomen.

Hoe krijg je RSI ?

RSI bleek een onuitputtelijke bron om negatief over te brainstormen. Hoe krijg je zo snel mogelijk RSI? Een paar tips:

  • Alles per email
  • Prestatiebeloning naar typesnelheid
  • kantoortuin met radio
  • RSI ontkennen
  • Rondlopen en staan bij koffieapparaat verbieden
  • Eentonig werk
  • Externe contacten afschaffen

Uurtje

Wat meer dan een jaar niet lukte was nu in een uurtje gereed: een RSI-preventieplan. Een mooi bijeffect was dat de betrokkenheid van het management sterk was toegenomen. En.. ze hadden veel gelachen.