Kwantiteit geeft kwaliteit brainstorm?

De gedachte achter brainstormen is dat kwantiteit tot kwaliteit leidt. Door veel ideeen te bedenken, is de kans groot dat er goede ideeen bij zitten. De centrale vraag in het proefschrift van Eric van Rietzschel is of deze assumptie juist is.

kwantiteit geeft kwaliteit brainstorm

Kwantiteit

De resultaten die verkregen zijn door studenten te laten brainstormen laten zien dat veel ideeen niet altijd tot het selecteren van betere ideeen leiden. Uit de vele ideeen worden niet automatisch de betere ideeen geselecteerd.

Mensen gaan voor uitvoerbaar

Zonder specifieke criteria kiezen mensen liever voor uitvoerbare ideeen dan voor originele ideeen. Dit komt doordat mensen vaak denken dat originele ideeen niet uitvoerbaar zijn. In de selectiefase vinden mensen het niet leuk om creatief te zijn. Opvallend is dat wanneer ideeen worden gegenereerd, mensen het juist wel leuk vinden om creatief te zijn.

Alleen brainstormen

Eerder onderzoek laat zien dat brainstormen in groepen minder effectief is dan alleen brainstormen. Zo moet men bijvoorbeeld wachten op anderen om ideeen te uiten. Dit zorgt voor een productiviteitsverlies. In dit onderzoek is aangetoond dat brainstormen in groepen niet minder effectief is dan alleen brainstormen. Er is namelijk geen verschil aangetoond in het selecteren van goede ideeen. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Brainstormen in een groep is dus niet zo dramatisch als gedacht werd.

Specifieke probleemstelling

Uit het onderzoek bleek dat de probleemstelling niet te breed en vaag moet zijn. Bij een brede probleemstelling noemen mensen routine ideeen, terwijl bij een specifieke probleemstelling mensen kwalitatief betere ideeen noemen.

Aanbevelingen

Volgens het proefschrift moeten verschillende selectiecriteria worden verhelderd. Mensen denken vaak dat originele ideeen niet uitvoerbaar zijn. Dit hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. De gedachte dat originaliteit en uitvoerbaarheid niet samengaan, kan een optimale selectie in de weg staan.

Ideeen zijn zelfs in de selectiefase nog te veranderen. Vaak is een origineel, maar onuitvoerbaar idee, door te verbeteren en/of combineren toch nog uitvoerbaar te maken.

Niet nieuw

Het proefschrift brengt niet veel nieuwe inzichten. Het onderstreept nog eens dat het juiste abstractieniveau van de probleemstelling van groot belang is. De brainstormregels goed moeten worden nageleefd. En dat voor een eerste clustering van ideeen de uitvoerbaarheid en originaliteit belangrijke criteria zijn.

Eric van Rietzschel, From Quantity to Quality, Cognitive, motivational and social aspects of creative idea generation and selection, proefschrift, 2005, Kurt Lewin Instituut