Megabrainstorm lokaal klimaatbeleid

Bij veel gemeentebesturen en burgers leeft het klimaatbeleid nauwelijks. De Haagse Hogeschool organiseerde een megabrainstorm het klimaatbeleid voor burgers en lokale bestuurders tastbaar te maken.

megabrainstorm

Rol gemeenten

Het broeikaseffect is één van de mondiale milieuproblemen van deze tijd. Bij de opzet van het Nederlandse klimaatbeleid is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Dit kan onder andere door het aanleggen van duurzame bedrijventerreinen, het plaatsen van windmolens en het stimuleren van energiebesparing bij burgers.

Megabrainstorm

Voor het genereren van ideeën is een megabrainstorm georganiseerd bij de Haagse Hogeschool. Ongeveer 40 personen zijn deze uitdaging aangegaan. Behalve direct betrokken organisaties waren er ook experts en friskijkers (studenten van de Haagse Hogeschool) op de megabrainstorm aanwezig. Na een geanimeerde middag bestond de oogst uit honderden ideeën, waarvan er uiteindelijk 14 plenair zijn gepresenteerd.

Verrijken ideeën

In vervolg op de megabrainstorm is aan de deelnemers gevraagd uit de lijst met ideeën hun favorieten aan te wijzen, deze verder te verrijken en aan te geven welke rol zij willen spelen bij de uitwerking ervan.

Oplossingen

Uiteindelijk zijn na de brainstorm 75 ideeën geselecteerd. Enkele in het oog springende ideeën uit de megabrainstorm zijn:

  • Reisdagboek van een trekvogel: Een echte vogel wordt met een minuscule camera gevolgd op zijn trektocht van Noord naar Zuid. Aan de hand van de beelden kunnen klimaatveranderingen tastbaar worden gemaakt. De hoge aaibaarheid van een vogel aangevuld met een ondersteunende website biedt veel mogelijkheden.
  • Opa vertelt: Een reeks terugblikken naar 2004 die de kansen en bedreigingen van klimaatverandering duidelijk maakt. "Vroeger groeiden er geen palmbomen in Nederland .. "
  • Klimaatderby's tussen gemeenten: Op basis van een aantal criteria gaan gemeenten uit dezelfde streek een weddenschap aan. Bijvoorbeeld: Wedden dat wij minder energie verbruiken in ons stadhuis? Wedden dat wij meer nieuwe bomen hebben geplant en meer zonnepanelen hebben?
  • Lokale energie coöperatie: Een groep mensen wekt gezamenlijk lokaal energie op en verdeelt de opbrengst. Bij zuinig verbruik ontvangen deelnemers meer dividend, wat de sociale controle bevordert. Een variant is het gezamenlijk inkopen en gebruiken van groene energie.

Klimaatderby

Diverse ideeën uit de megabrainstorm zijn door deelnemende organisaties nader uitgewerkt. Zo heeft de Stichting Natuur en Milieu ludieke ideeën over het doven van het licht 's nachts geïntegreerd in een groot project over duisternis en lichthinder. De gemeente Amsterdam heeft plannen ontwikkeld voor de opzet van een klimaatderby tussen stadsdelen.

Netwerken

In de evaluatie gaven de deelnemers aan dat de megabrainstorm ook ideaal was om informeel te netwerken.