Open innoveren bij ProRail

ProRail realiseert zich dat zij de grote spoorvraagstukken van dit moment niet alleen kan oplossen. Daarom bij de snelstudie naar een snelle en veilige werkplek tevens gekeken naar de (on)mogelijkheden van open innovatie voor ProRail. Open innovatie speelt in op de toenemende openheid van bedrijven voor ideeën van buitenstaanders. Kennisdelen en samenwerken met derden wordt bij innovatie steeds belangrijker. Liggen hier kansen voor ProRail?

open innoveren ProRail

Werkwijze

Vanwege het open karakter van de snelstudie namen zowel externen als medewerkers van ProRail deel aan het project. Het proces is verder begeleid door een onafhankelijke projectleider. In 5 bijeenkomsten is het creatieve proces doorlopen. De meeste tijd is gaan zitten in het uitwerken van de geselecteerde ideeën.

ProRail proeft aan open innovatie

Veel kenmerken van open innovatie komen voor bij ProRail, de organisatie lijkt te proeven aan open innovatie. Een belangrijk kenmerk van open innovatie is dat kennis ook buiten de centrale R&D-afdeling wordt gezocht. Een mooi voorbeeld van een prijsvraag is de ProRail PrijsVraag.

Een tweede kenmerk van open innoveren is het commercialiseren van kennis buiten traditionele producten en/of markten. Ook hiervan zijn voorbeelden te vinden bij ProRail, bijvoorbeeld de OV-fiets. Vijf jaar geleden is de OV-fiets begonnen als een proef voor het personeel van ProRail, nu kent het initiatief 20.000 pashouders. En dat zonder marketingbudget!

Verder speelt risicokapitaal een belangrijke rol bij open innovatie. Bij de ProRail prijsvraag is 'risicokapitaal' beschikbaar gesteld. De winnaars van de ideefase kregen 20.000 euro om hun idee uit te werken. Het winnende idee kreeg minimaal 100.000 euro om het idee in de praktijk te brengen.

Resultaat

Open innoveren gaat over de vraag hoe te innoveren. Ideeën op dit gebied waren onder andere: een andere manier van financiering en het ontwikkelen van een open standaard voor werkplekbeveiliging.

Een belangrijke constatering is wel dat open innoveren tijd kost. Met meerdere partijen werken betekent meer invalshoeken en daardoor een breder probleemveld. Dit levert minder focus, maar meer inzichten op. Met meerdere partijen is het lastiger om de ideeën te prioriteren. Goed samenwerken vraagt om een open communicatie en dit kost nu eenmaal tijd.

Jaap Beets van ProRail: "Voor de korte termijn lijkt open innoveren lastig, maar op de lange termijn zijn er toch grote baten mee te realiseren. Extreem gezegd komt open innoveren neer op of je als bedrijf alles zelf wilt initiëren en realiseren of dat je open wilt staan voor gedachten en acties vanuit de omgeving."