Overzicht artikelen blog creatief denken

Chindogu ideeenNutteloze uitvindingen - Chindogu

Een Chindogu is combinatie van een uitvinding en leuk hebbedingetje. Een Chindogu is niet alleen grappig, er zit een hele filosofie achter een Chindogu. Je kan het zo gek niet bedenken. Lees verder »

not invented here syndroomNot-invented-here-syndroom

De buitenwereld reikt baanbrekende ideeën, producten en diensten aan, maar deze worden niet opgepakt: het not-invented-here syndroom. Mensen worden alleen enthousiast over ideeën die ze zelf hebben bedacht. Dat is jammer omdat het vrijwel altijd leidt tot een verspilling van tijd en geld. Bestaat er een vaccin? Lees verder »

kracht van negatief brainstormenKracht van negatief brainstormen

Een organisatie had te kampen had met een hoog percentage Repetitive Strain Injury (RSI). Het lukte echter niet om een RSI-preventieplan te schrijven. Hoe voorkom je RSI en krijg je dit onderwerp hoger op de agenda? Een illustratie van de kracht van negatief brainstormen. Lees verder »

Group Decision Room reviewGroup Decision Room review

Het ministerie van VROM heeft de beschikking over een versnellingskamer of Group Decision Room (GDR). Hiermee is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Gemiddeld worden er 90 sessies per jaar gehouden. VROM heeft de ervaringen met de versnellingskamer in kaart gebracht. Lees verder »

kwantiteit geeft kwaliteit brainstormGroup Kwantiteit geeft kwaliteit brainstorm?

De gedachte achter brainstormen is dat kwantiteit tot kwaliteit leidt. Door veel ideeen te bedenken, is de kans groot dat er goede ideeen bij zitten. De centrale vraag in het proefschrift van Eric van Rietzschel is of deze assumptie juist is. Lees verder »

Individuen brainstormen beter dan groepenIndividuen brainstormen beter dan groepen

Uit onderzoek blijkt dat groepen slechter presteren tijdens een creatieve sessie dan individuen die alleen brainstormen. Dit wil zeggen dat het aantal ideeën dat een groep produceert minder is dan het aantal ideeën dat hetzelfde aantal individuen allen zou produceren. Verklaringen »

mediation vs creativiteitstechniekenMediation vs creativiteitstechnieken

Wrijving tussen betrokkenen is vaak de aanleiding voor mediation. Een brainstorm gaat echter van gemotiveerde deelnemers met veel positieve energie uit. Ondanks deze verschillende vertrekpunten zijn er opmerkelijk veel overeenkomsten tussen mediation en het creatieve proces. Lees verder »

herontwerp snelwegenHerontwerp snelwegen

Nederland kwam vijf jaar geleden al ruim vierduizend kilometer asfalt tekort om een economisch ideaal wegennet te hebben. Een snel en vrijwel filevrij wegennet is alleen mogelijk als de wegen dwars door natuurgebieden worden aangelegd. Lees verder »

open innoveren ProRailOpen innoveren bij ProRail

ProRail realiseert zich dat zij de grote spoorvraagstukken van dit moment niet alleen kan oplossen. Daarom bij de snelstudie naar een snelle en veilige werkplek tevens gekeken naar de (on)mogelijkheden van open innovatie voor ProRail. Lees verder »

biomimicry sidderaalBiomimicry - sidderaal als levende batterij

De sidderaal als inspiratiebron voor batterijonderzoek (biomimicry). De sidderaal (Electrophorus electricus) is een zoetwatervis en leeft in het Amazonegebied. De sidderaal is eigenlijk een zeer krachtige batterij met vinnen. Lees verder »

inspiratie bronnenTop15 inspiratie bronnen

Het nadoen van anderen is een belangrijke eerste stap richting creatief denken. Bijna alle creatieve mensen zijn begonnen met het imiteren van anderen. Belangrijkste bronnen van inspiratie zijn uiteraard klanten, marktonderzoek en trends. Top15 »

onzekerheidsreductieWat is open innovatie ?

De Amerikaan Chesbrough constateerde dat het hebben van een eigen researchafdeling geen garantie was voor succes. Het leek er juist op dat bedrijven die zich openstelden sneller innovaties realiseerden. Lees verder »

voorbeelden sociale innovatieWat is sociale innovatie ?

Sociale innovatie is het vernieuwen van het arbeidsproces. Het doel van sociale innovatie is de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Investeren in mens en organisatie. Lees verder »

tiger onderzocht creatief procesBenutting creatieve potentieel

Bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een werkgroep onderzocht of het creatieve potentieel beter kon worden benut. Wat zijn de succes- en faalfactoren bij creativiteit? Lees verder »

megabrainstormMegabrainstorm lokaal klimaatbeleid

Bij veel gemeentebesturen en burgers leeft het klimaatbeleid nauwelijks. De Haagse Hogeschool organiseerde een megabrainstorm het klimaatbeleid voor burgers en lokale bestuurders tastbaar te maken. Lees verder »

vroegere logicaVroegere logica

Toen wist men het zeker, zelfs mensen met enige autoriteit. Toch zijn deze standpunten ingehaald. Een uitgangspunt bij creatief denken is dan ook: alles kan.. Beroemde uitspraken »

vroegere logicaInnovatief bezuinigen ?

De zoektocht naar 35 miljard aan bezuinigingen op het overheidsbudget leverde tal van ingrijpende maatregelen op. De ambtelijke werkgroepen zochten hun oplossingen, naast in versobering, vooral in het verschuiven van de rekening naar de gebruiker. De brede heroverwegingen door een innovatiebril bekeken. Lees verder »