Brainstorm met wilde ganzen

Wilde ganzen of friskijkers helpen bedrijfsblindheid te voorkomen. Studenten de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn bij organisaties als wilde ganzen ingezet. Zij wilden op hun beurt leren theoretische kennis toe passen bij praktische vraagstukken. Dit om hun adviesvaardigheden te verbeteren.

wilde ganzen brainstorm

Innovatief denken

De vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hiervoor het vak Innovatief Denken opgezet. Ter introductie kregen de studenten een korte training creatief denken. Vervolgens zijn zij ingezet in een creatief proces rond een reëel beleidsprobleem. Een belangrijk onderdeel van dit creatieve proces is een brainstorm.

Wilde ganzen

De studenten participeren in deze brainstorm als theoretisch experts en wilde ganzen. Ze hielpen de groep om out-of-the-box te denken en ingesleten denkpatronen te doorbreken. Na afloop van de brainstorm werkten de studenten een aantal veelbelovende ideeën uit. De resultaten werden schriftelijk vastgelegd in een rapport. Daarnaast presenteerden de studenten de resultaten mondeling bij de opdrachtgever.

wilde ganzen brainstorming

Nieuwe invalshoeken

De studenten zijn als wilde ganzen onder andere ingezet bij de Belastingdienst, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ervaringen met wilde ganzen tijdens een brainstorm zijn meestal positief. De studenten zorgen voor reflectie op de probleemstelling en rijken nieuwe invalshoeken aan bij het zoeken naar oplossingen. Ook zijn studenten uitstekend geschikt om vragen over ideeën nader uit te zoeken waar medewerkers bij de opdrachtgever niet aan toekomen.

Nuttig

Voor zowel de studenten als de opdrachtgevers was het een leerzaam proces. Een student: "Aan dit vak heb ik achteraf gezien het meeste gehad." Naast alle 'analytische' vakken was het vak Innovatief denken een welkome afwisseling.