Brainstorm verwachtingen

Iedereen heeft een ander beeld bij brainstorm methoden. Voor de een is het meegenomen als er een nieuwe invalshoek uitkomt. Voor de ander valt het tegen als een brainstorm geen revolutionaire doorbraken oplevert. Het is daarom belangrijk om de verwachtingen vanaf het eerste moment goed te managen. Dat heeft alles te maken met de spanning tussen ambitie en middelen.

brainstorm methoden

Ideeen uitwisselen (lage ambitie)

Een brainstorm is een efficiënte methode om snel en op een constructieve manier ideeen uit te wisselen. De impliciete kennis in de hoofden van de deelnemers komt als expliciete kennis gebundeld en eventueel geordend beschikbaar. Zo'n werkwijze vergroot het draagvlak voor (wellicht) bekende oplossingen. Brainstormen is bij deze ambitie een moderne en snelle manier van kennismanagement.

Nieuwe ideeen (gemiddelde ambitie)

Niet alleen het uitwisselen van ideeen, maar ook het zoeken van nieuwe invalshoeken voor de organisatie vraagt om meer ambitie. Voor zulke brainstorm methoden is meer tijd nodig. Veel van deze ideeen worden vaak al elders toegepast (new to the company). Niets mis mee, het resultaat telt !

Doorbraken (hoge ambitie)

Voor echte doorbraken is meer nodig dan een brainstorm van één dag. Dit is een langer durend proces waarbij veel tijd gaat zitten in het opwerken van ideeen via een broedkamer. Ongeveer 1% van de ideeen levert echte doorbraken op (new to the world). 4% van de ideeen levert nieuwe toepassingen op van bestaande in