Samenstelling brainstormgroep

Hoe groter en gevarieerder de samenstelling van de brainstormgroep is hoe groter de kans op vernieuwende ideeën. Een omvang van rond de 12 deelnemers werkt vaak het beste bij een brainstorm.

samenstelling brainstormgroep

Ideale samenstelling

  • probleemeigenaar
  • facilitator
  • specialisten
  • generalisten ten aanzien van het probleem
  • enkele friskijkers

Probleemeigenaar

Een probleemeigenaar moet voldoen aan de 4 B's. Zonder probleemeigenaar dreigt een brainstorm een vrijblijvende bijeenkomst te worden.

Facilitator

Een facilitator dient het creatieve proces goed te begrijpen, anders kan hij of zij deelnemers voor de voeten lopen. Enthousiasme, humor, snel denken en geaccepteerd worden door alle typen mensen zijn belangrijke eigenschappen van een facilitator. Probeer je als facilitator op te stellen als een onafhankelijke derde, ga niet meebrainstormen!

Friskijker

Friskijkers zijn personen die onbevangen en ongebonden participeren in een creatief proces: een 'blanco' deelnemer. Zie voor meer achtergronden ons onderzoek over friskijkers en bedrijfsblindheid.

Draagvlak

Let bij het samenstellen van een creatieve groep ook op het creëren van draagvlak. Je kunt veel goodwill kweken door mensen uit te nodigen die straks ook bij de uitvoering van de ideeën zijn betrokken. Let verder op de juiste verhoudingen tussen:

  • draagvlak
  • invalshoek of deskundigheid
  • binnen / buiten organisatie
  • jong / oud
  • man / vrouw

Omvang groep

Een omvang van tussen de 4 en 12 deelnemers is ideaal voor een creatieve bijeenkomst.

Individuen brainstormen beter dan groepen »

Grote ego's dodelijk

Grote ego's zijn lastig bij een brainstorm en het daadwerkelijk uitvoeren van vernieuwende ideeën. Zeker als deze grote ego's sleutelspelers zijn in een veranderingstraject. Lees verder »