Convergeren

Tijdens het convergeren worden de ideeën uit de divergerende fase verrijkt en met rationele technieken naar de realiteit vertaald. Deze fase eindigt met een shortlist aan ideeën.

convergeren

Clusteren

De eerste stap na het divergeren is het clusteren van ideeën. Het doel is structuur, reliëf en kleur in de ideeënchaos te brengen. Het handigst is om ideeën te beoordelen op twee criteria. Schrijf ideeën en een geeltje en plak ze in het bijbehorende vak van de matrix.

Creadox

wat is creadoxEen veel gebruikt dilemma bij clusteren van ideeen is de creadox. Op de ene as van de matrix staat de originaliteit en op de andere as de uitvoerbaarheid van een idee.

Opwerken ideeën

Ideeën uit een brainstorm zijn vaak nog niet rijp voor een beoordeling. Het zijn niet meer dan kreten, paar woorden of een korte zin. Om een idee op zijn waarde te kunnen beoordelen moet het iets verder worden opgewerkt. Gebruik hiervoor een ideeformulier en beschrijf het idee (of cluster aan ideeën) aan de hand van een aantal kenmerken, bijvoorbeeld:

 • Kerngedachte achter idee
 • Originaliteit
 • Gevoel bij idee
 • Feiten
 • Inspirerende voorbeelden
 • Sterke en zwakke punten
 • Kosten
 • Publiciteitswaarde
 • Actieplan voor komende week, maand, jaar

De uitdaging bij het opwerken van een idee is de sterke punten te behouden en de zwakke punten te verbeteren. Werk minstens 10, maar nog beter 50 of meer ideeën uit met een ideeformulier. Ga de oogst van de brainstorm dan pas beoordelen.

perfect ideePERFect idee?

 • Potentie: Wat zijn de kansen en mogelijkheden?
 • Effort: Welke inspanning kost het om het concept te realiseren?
 • Risico: Wat kan er misgaan en wat is dan de impact?
 • Feeling: Voor welk concept loop je echt warm?

Selecteren ideeën

Pas na het clusteren en opwerken van ideeën komt het selecteren. Hoe breng je een groot aantal ideeën terug naar een beheersbaar aantal?

Broedkamer

Hoewel een brainstorm altijd veel ideeën oplevert, zitten hier nooit kant-en-klare concepten tussen. Verder loert het gevaar dat men uiteindelijk toch voor stokpaardjes kiest. Een broedkamer helpt het goud uit een brainstorm te delven. Ga daarom niet voor één idee, maar werk een portfolio aan ideeën verder uit.