Creatief of logische denken ?

"Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal." (Albert Einstein)

Creatief en logisch denken zijn niet twee uitsluitende alternatieven maar twee aanvullende stukken gereedschap. Als er al een lijst met oplossingen bestaat, verspil dan geen energie door opnieuw het wiel uit te vinden. Je gaat toch ook niet wekelijks brainstormen om tot een boodschappenlijst te komen? Het is efficiënter om met een standaard boodschappenlijst te werken.

Logisch denken Creatief denken
logisch denken creativiteit definitie
Op zoek naar feiten Op zoek naar ideeën
Probleem waarvan de oorzaak  
moet worden gevonden
Beïnvloeding oorzaak ligt buiten
bereik
Oplossing bekend Selecteren oplossingen