Creatief proces

Voor velen is creativiteit zweverig en ongestructureerd. Het creatieve proces biedt structuur en is een praktische methodiek om je manier van denken te veranderen. In deze cursus leer je om creativiteit te ontwikkelen en voor je te laten werken wanneer je dat wilt. Hierdoor hoef je niet te hopen om 'per ongeluk' op een schitterend idee te stuiten. Deze les gaat in op de vier stappen van het creatief proces.

creatief proces

Stap 1: probleemanalyse

creatief procesVaak is het èchte probleem slecht geformuleerd. Om zo'n valse start te voorkomen is het goed het probleem op verschillende manieren te herformuleren. Het doel van deze fase is om tot een formulering te komen die het probleem het beste omschrijft. Probleemanalyse ».

Stap 2: divergeren

brainstorm Bij het divergeren staat het vinden van zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem centraal. Hiervoor worden bewust onorthodoxe methodieken gebruikt. Het probleem wordt niet rechtstreeks, maar via zij-ingangen, aangepakt. Uitgangspunt is: bekijk het van een andere kant. Divergeren »

Divergeren Convergeren
divergeren
Verbreden Focussen
Alternatieven zoeken   Selecteren
Kwantiteit Kwaliteit
Oordeel uitstellen Kiezen
Dialoog Discussie
Trial and error Mikken
Loslaten Grijpen
Chaotisch Ordenend
Intuïtie Logica

Stap 3: convergeren

het creatieve procesTijdens het convergeren worden de geselecteerde ideeën verrijkt en via rationele technieken naar de realiteit vertaald. Door te selecteren kom je tot een shortlist met ideeën. Convergeren »

Stap 4: realiseren

stap 4 Met een idee alleen ben je er nog niet, je moet deze ook nog realiseren. Tijdens de vierde stap van het creatief proces staat dit centraal. Thema's die in deze fase spelen zijn het beschermen, financieren en communiceren van ideeën.

Zes denkhoeden

De opeenvolgende stappen van het creatief proces zijn ook met de zes denkhoeden van Edward de Bono uit te voeren. Hoe? Creatief proces met zes Bono hoeden »