Creatief verandermanagement

Een verfrissend nieuwe idee is mooi, maar het moet ook worden gerealiseerd. Innovaties roepen veelal weerstand op. Verandermanagement helpt met deze weerstand om te gaan. De blauwdruk voor (organisatie)verandering bestaat niet. Wel zijn er veel theorieën en ideeën over het succesvol managen van veranderingen. Probeer vast te stellen welk veranderingsproces past bij je situatie.

creatief verandermanagement

Creatief verandermanagement

Creativiteit gaat altijd samen met verandering, en wel in wisselwerking: niet alleen leidt creativiteit tot verandering, verandering leidt ook tot creativiteit. Belangrijke oorzaken van het mislukken van innovaties zijn: te weinig aandacht voor de menselijke factor, not-invented-here-syndroom, negatieve foutencultuur, gebrek aan lef, slecht risicomanagement en eilandencultuur.

Menselijke factor

Veel innovaties mislukken. Een belangrijke oorzaak is dat er te weinig aandacht is voor de menselijke factor. Er wordt snel ingezoomd op meer tastbare aspecten zoals procedures, organisatieschema's en handboeken. Jammer, wat innoveren is en blijft mensenwerk. De meeste mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Not-invented-here-syndroom

De buitenwereld reikt baanbrekende ideeën, producten of diensten aan, maar ze worden niet opgepakt: het not-invented-here syndroom. Mensen worden alleen enthousiast over ideeën die ze zelf hebben bedacht. Dit is jammer omdat bedrijfsblindheid leidt tot verspilling van tijd en geld. Meer over het not-invented-here-syndroom »

Foutencultuur

Veel aandacht voor de gevolgen van verandering kan leiden tot angst voor fouten. Dit staat echter haaks op innoveren, want dit gaat juist gepaard met het maken van fouten. Hoe komt jouw organisatie tot een goede balans tussen innoveren en controleren? Meer over foutencultuur »

Lef: verantwoord risico's nemen

Innoveren gaat altijd gepaard met lef en het nemen van risico's, dat hoort erbij. Wel is het verstandig om daarvan bewust te zijn en te weten welke maatregelen er zonodig moeten worden genomen. Bij een slechte aanpak wordt risicomanagement een bedreiging in plaats van een ondersteuning. Meer over risicomanagement

Eilandencultuur

Een groep heeft meer vormen van leren tot zijn beschikking dan een individu. Leren is het creëren van kennis. In een lerende organisatie is sprake van collectief leren en probeert men af te komen van een eilandencultuur. Meer over lerende organisatie »