Creativiteit is ... - video

Creativiteit is ... art? talent? new? In deze video zie je dat creativiteit ook met de context heeft te maken.