Edward de Bono

Edward de Bono is de bedenker van het begrip lateraal denken. Dit staat voor het denken met een omweg door problemen op te lossen met onorthodoxe of ogenschijnlijk onlogische methode. De Bono schreef over lateraal denken zo'n 30 boeken.

Edward de Bono

Lateraal denken

Veel organisaties lijden volgens De Bono (1933) aan Sufficient Knowledge Idea Deficit Syndrom (SKIDS). Met andere woorden: volop kennis, maar een gebrek aan creativiteit en ideeën. Voor organisaties is SKIDS funest. Dit geldt ook voor oude beschavingen volgens De Bono. "Ooit was China de meest ontwikkelde beschaving ter wereld. De oude Chinezen bouwden steeds maar weer voort op kennis, alleen op kennis. Ze maakten uitsluitend gebruik van traditionele argumenten en logica. Uiteindelijk betekende dat gebrek aan creativiteit het einde van een ooit zo sterk ontwikkelde beschaving."

Het advies van De Bono is dan ook: wapen je tegen de gevaren van SKIDS en ga lateraal denken. Via deze online cursus kan je je lateraal denken verbeteren. Introductie online cursus »

zes denkhoeden denkpettenZes denkhoeden

De zes denkhoeden van Edward de Bono worden vaak aangeduid als een creatieve techniek. Wij denken dat dit niet zo is, het is meer een techniek om je perspectief te verbreden. De hoeden van Bono zijn meer geschikt voor andere fasen van het creatief proces: de probleemanalyse en het convergeren.

Zes waarde-insignes

lateraal denken Het nieuwste boek van De Bono gaat niet over creativiteit maar over besluitvorming. De Bono stelt dat waarden belangrijk zijn maar wij er ons niet altijd bewust van zijn. Niet echt verrassend voor De Bono is dat het boek over zes soorten waarden gaat: goud, zilver, staal, glas, hout en koper. Het scannen van deze waarden zal je besluitvorming verbeteren.

Na een brainstorm kom je van een ideeënarmoede in een ideeënrijkdom. Het kiezen uit een groot aantal alternatieven valt vaak niet mee. Mede omdat het veelal gaat om het vergelijken van appels met peren. De Bono reikt met de zes waarde-insignes een methode aan die behulpzaam kan zijn bij het verder selecteren van ideeën.

CoRT Thinking programma

Voor het onderwijs heeft Edward de Bono het CoRT Thinking programma ontwikkeld. Dit programma introduceert 'denken' als schoolvak. Het CoRT-model biedt eenvoudige tools om vraagstellingen, van welke aard dan ook, op creatieve wijze te bekijken. De hierdoor ontwikkelde vaardigheden komen van pas op school, maar zijn ook in het 'echte leven'.

Onderzoek van de De Bono toont aan dat het huidige onderwijssysteem slechts een appèl doet op 20% van de hersenen. Door toepassing van CoRT stijgt de effectiviteit van het onderwijs met 40%.

Psycholoog

De Bono studeerde medicijnen en promoveerde in fysiologie en psychologie in Oxford. Het bekendste boek van de Bono is The Use of Lateral Thinking.