Albert Einstein

Albert Einstein liet zijn gedachten graag de vrije loop gaan. Hij bedacht zijn briljante theorieën door uit het raam te staren met zijn voeten op het bureau. Wat was zijn geheim?

denken als einstein

Relativiteitstheorie

Einstein (1879-1955) is onder andere door zijn formule e=mc2 bekend geworden als één van de origineelste denkers aller tijden. In 1905 loste Einstein het eeuwenlange mysterie van tijd en ruimt op met zijn relativiteitstheorie. Het toenmalig natuurkundig onderzoek zette hij met deze formule op zijn kop. De relativiteitstheorie van Einstein legde de basis voor de kernfysica.

Oude professor

Niet alleen als fysicus, maar ook als persoon trekt Einstein de aandacht. In 1905 was hij niet een oude en wijze professor, maar een jonge medewerker van het Zwitserse Octrooibureau die natuurkunde er een beetje bij deed. Hoe kon zo'n jong iemand nu deze doorbraak bedenken? Einsteins overkwam dan ook hetzelfde wat ook andere revolutionaire denkers is overkomen: de gevestigde orde wilde er niet aan.

einstein5Verbeeldingskracht

De kracht van Einstein was zijn verbeelding. Dit loopt als rode draad door zijn biografie. Opvallend is dat hij niet jarenlang in een laboratorium aan het experimenteren is geweest. Einstein kwam daar nooit. Het enige wat hij gebruikte waren zijn hersens en een blaadje papier. De enige experimenten die hij deed waren gedachte-experimenten. Het is echt creatief denkwerk geweest. Einstein had een enorme verbeeldingskracht.

Nieuwsgierig

Hoe kwam Einstein aan zijn creativiteit? Volgens hemzelf was het belangrijkste dat hij nog als een kind naar de wereld kon kijken: "Ik ben niet superslim, maar ik ben gewoon extreem nieuwsgierig." Ook durfde hij vastgeroeste denkbeelden ter discussie te stellen en nieuwe vragen te formuleren.

Fantasie

Einstein had niet veel op met het 'gezond verstand', dat hij omschreef als de verzameling vooroordelen die men op zijn achttiende jaar heeft opgedaan. Kennis zag hij dan ook niet als het belangrijkste ingrediënt voor innovaties. In plaats daarvan hamerde hij op het belang van fantasie: "Verbeelding is belangrijker dan kennis."

Einstein grossierde in quote's over creativiteit

  • "Het geheim van creativiteit is weten hoe je bronnen weet te verbergen."
  • "Creativiteit is hetzelfde zien als anderen, maar er iets anders bij denken."
  • "Als een idee niet absurd is, dan is er geen hoop."
  • "Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal."
  • "Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd."
  • "Het echte teken van intelligentie is niet kennis, maar verbeelding."
  • "Wie nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd."

verbeeldingskracht EinsteinFouten

Iedereen maakt fouten, zelfs Einstein. Hij voerde bijvoorbeeld actie tegen het bestaan van zwarte gaten. Hans Ohanian schreef hierover het boek Einstein's Mistakes. Volgens Ohanian bevatte vrijwel alle publicaties van Einstein fouten.

Denkluiheid

Einstein maakte zich grote zorgen over het afbrokkelen van de creativiteit. Hij vond dat mensen zich snel laten hinderen door te veel kennis. Hierdoor ontstaat volgens Einstein denkluiheid. Mensen durven niet meer buiten kaders te denken.

Momenteel is via internet nog meer kennis toegankelijk dan in de tijd van Einstein. Hij zou vast een voorstander zijn van computervrije dagen om de creativiteit te verbeteren.

Kunst als training

Einstein zag kunst, zoals muziek, toneel en tekenen, als een goede methode om creativiteit te trainen. Zelf vond hij vioolspelen een ontspannen manier om met andere regels en grenzen om te gaan. Einstein: "Als ik geen natuurkundige was geworden, dan zou ik waarschijnlijk musicus zijn."