Fondsenwerving tips

Een idee kan alleen worden uitgevoerd als er genoeg geld is. En dat is lang niet altijd het geval. Wat zijn valkuilen en tips bij fondsenwerving, sponsoring en werven van subsidies?

fondsenwerving tips

Belangrijkste valkuilen

  • Verschillende belangen: Verdiep je goed in de belangen van het uit te voeren project en zoek partners met gelijksoortige belangen.
  • Van eigen organisatiedoelen uitgaan Ga altijd uit van de doelen van de financier. Probeer uit te vinden wat zijn missie is en bedenk hoe je project daarop aansluit. Laat zien hoe de financier op een eenvoudige manier een goed resultaat kan bereiken. Verder steunen financiers liever concrete projecten dan vage organisaties.
  • Alleen geld vragen: Denk bij sponsoring niet alleen aan geld! De drempel voor sponsoring in natura ligt veel lager. Maak daarom een lijst met tegenprestaties. Zaken die voor je organisatie nauwelijks waarde hebben, kunnen voor een sponsor heel interessant zijn. Bijvoorbeeld een artikel in je tijdschrift.
  • Alleen bekende sponsors benaderen: Benader niet alleen bedrijven die al bekend zijn als sponsor. Zij hebben vaak al een beleid voor sponsoring en zullen minder snel afwijkende interesses hebben. Een bedrijf dat nog niet aan sponsoring doet zal een goed doordacht voorstel met interesse bekijken.
  • Aanvraag direct indienen: Probeer zoveel mogelijk een aanvraag voor financiële steun eerst in concept in te leveren. De geldgever kan dan nog feedback geven. Vervolgens verwerk je deze verbeterpunten in de definitieve aanvraag.
  • Project in woorden uitschrijven: Werk het projectvoorstel beeldend uit. Een plan komt vaak beter over door het tevens te visualiseren. Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden.

Innovatie roept, onder andere bij financiers, veelal weerstand op. Verandermanagement helpt met deze weerstand om te gaan.