Gratis cursussen online

Het aanbieden van gratis online cursussen of open courseware zit in de lift. De Open Universiteit is hiermee als eerste in Nederland begonnen. Naast onderwijsinstellingen bieden ook vacaturesites als Carrièretijger en Intermediair gratis cursussen online aan. Wat is open courseware?

gratis cursussen online

Volwassenen verleiden

De Open Universiteit is in het najaar van 2006 begonnen met plaatsen van lesmateriaal op internet. De 16 korte cursussen zijn bedoeld voor zelfstudie. Met de cursussen wil de Open Universiteit volwassenen verleiden om (weer) te gaan studeren. De universiteit verwacht dat van elke 10.000 gebruikers er minimaal 500 instromen in het onderwijs.

MIT als voorloper

In de VS verzorgt het MIT al vanaf 2001 gratis cursussen via internet. Hiermee borduurde het MIT in feite voort op open source software. Als je software vrij kunt aanbieden voor iedereen, dan moet dat ook kunnen met lesmateriaal, zo was de gedachte. Inmiddels heeft het MIT 1.900 cursussen en een miljoen bezoekers per maand.

Opvallend, en geheel onverwacht, is de grote groep studenten (ruim een derde) van de eigen universiteit die gebruik maakt van de gratis cursussen. Ze kunnen blijkbaar wat extra hulp gebruiken.

Eerste generatie

Het materiaal dat het MIT en andere universiteiten aanbieden kan worden gezien als eerste-generatie open course ware. Studenten krijgen slechts toegang tot het cursusmateriaal en niet tot docenten of examens. De cursus levert geen studiepunten op en evenmin een diploma. Regulier leermateriaal is digitaal beschikbaar gesteld.

Tweede generatie

De Open Universiteit wil een stapje verder gaan: een cursus speciaal voor zelfstudie gemaakt. En niet alleen de Open Universiteit in Nederland is hiermee bezig. Ook elders in Europa starten Open Universiteiten met open course ware.

UNESCO

De rest van de wereld wilde kennelijk niet achterblijven, want ook andere universiteiten zijn in samenwerking met UNESCO gratis cursussen aan het ontwikkelen. UNESCO ziet grote mogelijkheden om onderwijs zo beter toegankelijk te maken. In derde wereldlanden is immers een groot tekort aan goed geschoolde leraren en cursusmateriaal.

Gratis online cursussen