Innovatie barrières

De volgende barrières staan innovatie, en dus ook creativiteit, in de weg: gebrek aan tijd, vastgeroest, gebrek aan lef, korte termijn denken, ego-effect en angst voor het onbekende.

innovatie barrieres

Gebrek aan tijd

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gebrek aan tijd (lees: prioriteit) de grootste barrière is voor creativiteit en innovatie. Vaak ligt het niet aan de intenties, die zijn goed. In theorie is creativiteit belangrijk, maar in de praktijk komt het er bekaaid vanaf.

Het ontbreekt aan tijd door de dagelijkse beslommeringen, brandjes blussen en concurrerende zaken krijgen meer prioriteit. Dit heeft te maken met gemakzucht, luiheid en een gebrek aan betrokkenheid, leer- en nieuwsgierigheid.

Door gebrek aan tijd komt men in een vicieuze cirkel. Samenwerken en kennisdelen komt onder druk te staan, terwijl dit juist de basis is om tot creativiteit te komen.

Vastgeroest

Mensen zijn gewoontedieren. Bewust en onbewust komt men in een patroon. Hierdoor kunnen mensen voor een groot gedeelte op basis van routine werken. Dat kost minder energie. Wanneer dit in hun ogen succesvol (blijft) werken, worden patronen een veilige haven die men niet zonder slag of stoot zal verlaten.

Creativiteit vraagt om het doorbreken van patronen. Creativiteit kost veel energie. Het is dan ook heel aantrekkelijk om weer in oude patronen terug te vallen.

Ego-effect

Grote ego's zijn dodelijk voor innovatie. Ze zijn lastig bij een brainstorm en het daadwerkelijk uitvoeren van vernieuwing. Zeker als deze ego's sleutelspelers zijn bij een innovatie. De vernieuwing loopt dan stuk op deze torenhoge ego's. Het breken of juist negeren van grote ego's is trouwens ook niet effectief.

Gebrek aan lef

Creatief denken wordt maar al te vaak verdrongen door veilig denken. De grote (financiële) risico's die gepaard gaan met innoveren vormen voor velen en barrière.

Creativiteit gaat altijd gepaard met het nemen van risico's, dat hoort erbij. Wel is het verstandig om bewust te zijn van deze risico's en te weten wat voor maatregelen zo nodig te treffen zijn.

Korte termijn denken

Vooral het steeds meer resultaatgericht werken versterkt het korte termijn denken. Dit komt niet overeen met de geformuleerde (veranderings)visie. Deze barrière heeft ook sterk te maken met gebrek aan tijd.

Innoveren vraagt juist om ruimte. Verder zijn de effecten pas op de lange termijn zichtbaar. Ideeën blijven liggen omdat ze niet direct morgen resultaat opleveren. Een broedkamer kan helpen dit dilemma te overbruggen door prille ideeen iets verder uit te werken voordat ze worden beoordeeld.

Angst voor het onbekende

Koudwatervrees en onzekerheid kunnen ook een serieuze belemmering vormen voor creativiteit. Vernieuwers zijn over het algemeen gezegend met een gezonde portie zelfvertrouwen en flexibiliteit. Essentiële eigenschappen wanneer je dag in dag uit meer tegenslagen dan successen moet verwerken.