Mythen rond creativiteit

Een vooroordeel bij innovatie is vaak dat maar een paar mensen creatief zijn en de rest niet. Dat is gelukkig niet waar, blijkt uit een Harvard-onderzoek. Creativiteit is afhankelijk van: ervaring, talent, het vermogen om lateraal te denken en doorzettingsvermogen. Vooral iemands intrinsieke motivatie is erg belangrijk. Jammer dat juist dit laatste in veel organisaties wordt belemmerd.

mythen rond creativiteit en innovatie

Geld creëert creativiteit

Experimenteel onderzoek de Amerikaanse Harvard universiteit naar creativiteit suggereert dat geld niet het allerbelangrijkst is. Sterker nog, bonussen kunnen zelfs een obstakel vormen. Mensen gaan dan namelijk risico's uit de weg. Uitdagend werk is volgens dit onderzoek belangrijker. Mensen zijn het creatiefst als ze betrokken zijn bij hun werk en ervan leren.

Tijdsdruk stimuleert creativiteit

Mensen denken vaak dat ze creatiever zijn als ze onder hoge tijdsdruk staan. Het Harvard-onderzoek laat juist het tegenovergestelde zien: mensen waren hier het minst creatief wanneer ze tegen de tijd moesten opboksen. Er trad zelfs een 'kater' op: ze waren niet alleen op de dag zelf minder creatief, maar ook twee dagen daarna.

Tijdsdruk verstikt creativiteit, omdat mensen zich niet in een probleem kunnen verdiepen. Creativiteit heeft incubatie nodig: een probleem moet even bezinken om op nieuwe ideeën te komen.

Mochten mensen toch onder tijdsdruk komen te staan, dan is het belangrijk dat ze zich op hun werk kunnen concentreren. Ze moeten worden beschermd tegen afleidingen. Zet je mobiele telefoon dus uit tijdens een brainstorm.

Angst leidt tot creativiteit

Een wijdverspreid idee is dat angst en verdriet op de een of andere manier leidt tot creativiteit. Er is zelfs psychologische literatuur die suggereert dat creatieve mensen zoals schrijvers en kunstenaars vaker depressief zijn.

Uit het Harvard-onderzoek komt echter naar voren dat er een positieve relatie bestaat tussen creativiteit en vreugde en liefde en een negatieve relatie tussen creativiteit en boosheid, angst en spanning. Het is een soort vicieuze cirkel. Als mensen blij zijn met hun werk, is er een grotere kans op een positieve associatie die 's nachts kan doorwerken en de volgende dag kan resulteren in een creatief idee. Geluk op de ene dag is een voorbode van creativiteit op de volgende dag.

Concurrentie bevordert creativiteit

Een vooroordeel is dat interne concurrentie creativiteit bevordert. In het algemeen zal de creativiteit echter afnemen als mensen met elkaar concurreren in plaats van samenwerken. De meest creatieve teams zijn teams waarin voldoende vertrouwen is om (wilde) ideeën te bespreken. Bij concurrentie delen mensen veelal geen informatie meer met elkaar. Elkaar inspireren is dan niet meer mogelijk.

Reorganisatie prikkelt creativiteit

Helaas is het tegenovergestelde waar: een reorganisatie leidt tot afname van de creativiteit. De communicatie en samenwerking nemen aanzienlijk af bij een reorganisatie, evenals het gevoel van vrijheid en autonomie van de werknemers. Bij een reorganisatie is snel weer open communiceren daarom van essentieel belang.

Wil je toch aan deze mythen rond creativiteit vasthouden? Je weet dan een ding zeker: de creativiteit in je organisatie is om zeep geholpen. Meer dooddoeners »

Bron: Harvard-onderzoek: The 6 Myths of Creativity