Sidney Parnes

Sidney Parnes is oprichter en voormalig directeur van de Center for Studies in Creativity in Buffalo. Parnes is een van de pioniers in het wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit.

Osborn Parnes model

Osborn Parnes model

Parnes heeft samen met Alex Osborn rond 1950 de inzichten over creatief denken uitgewerkt in het Creative Problem Solving model, ook wel Osborn Parnes model genoemd. Dit model voegt twee extra stappen toe aan de vier stappen van het creatief proces. Parnes splitst de probleemanalyse in drie substappen: doel, feiten en probleem vinden.

Herdefinitie probleem

Vooral het herdefineren van het probleem is volgens Parnes belangrijk. Deze vindt plaats nadat eerst het doel of het probleem grondig is verkend en alle factoren die een rol spelen in kaart zijn gebracht.

Stap Omschrijving
Doel vinden Wat is doel, wens of uitdaging ?
Feiten vinden Verzamel gegevens.
Probleem vinden Wat is het echte probleem ?
Ideeën genereren Genereren van oplossingen.
Oplossingen vinden Selecteren en versterken oplossingen.
Acceptatie vinden Plan maatregelen om gekozen oplossingen uit te voeren.