Probleemanalyse - video

Een oplossing voor een probleem geeft vaak weer nieuwe problemen. Deze video geeft een 7 stappen om uit deze vicieuze cirkel te komen.

7 stappen

  1. Definitie
  2. Gegevens verzamelen (What ?)
  3. Analyse (Why ?)
  4. Oplossingen plannen en implementeren
  5. Evaluatie effecten (Werkt het ?)
  6. Standaardisatie (Elders toepasbaar ?)
  7. Evaluatie proces