Probleemeigenaar - 4 B's

Geen brainstorm zonder probleemeigenaar. De probleemeigenaar of probleemhebber is degene die (de opdracht heeft om) het probleem moet oplossen. Zonder probleemeigenaar dreigt een brainstorm een vrijblijvende bijeenkomst te worden. Een goede probleemeigenaar voldoet aan de volgende vier B’s:

probleemeigenaar

Vier B's

  • Betrokken
  • Bevoegd
  • Bereid
  • Bekwaam

Voldoet de probleemeigenaar niet aan deze 4 B's wacht dan tot de echte probleemeigenaar opstaat.