Realiseren

Met een idee alleen ben je er nog niet, je moet deze ook nog realiseren. Tijdens de vierde stap van het creatief proces staat dit centraal. Thema's die in deze fase spelen zijn het beschermen, financieren en communiceren van ideeën.

realiseren ideeen

Demming circle

Een bekende techniek in deze fase is de Demming circle of Plan-Do-Check-Act. Dit is een 4-stappen methode om tot kwaliteitsverbetering te komen. Veel verbetermethodieken gebruiken de Deming circle als basis. De plakfactor gaat over verkopen van een idee. Waarom blijven sommige ideeën hangen en andere niet? Zes factoren die de plakfactor bepalen op een rij.

Fondsenwerving

Een idee kan alleen worden uitgevoerd als er genoeg geld is. En dat is lang niet altijd het geval. Wat zijn valkuilen en tips bij fondsenwerving, sponsoring en werven van subsidies? Fondsenwerving tips »