Waarom creativiteit?

Je wilt je creativiteit verbeteren. Waarom is dat belangrijk? Een belangrijke reden is dat creativiteit nodig is om in een concurrerende markt te overleven. Daarnaast kan creativiteit veel plezier opleveren. Deze les van de online cursus Creatief Denken gaat in op deze en andere redenen om creatief te zijn.

creativiteit online

Wat is jouw antwoord op volgende vragen:

  • Moet je werk sneller, beter of goedkoper ?
  • Voldoen bestaande werkmethodes niet meer ?
  • Heb je regelmatig moeite om je voor je werk op te laden ?
  • Werk je in een dynamische omgeving ?
  • Ben je betrokken bij het ontwikkelen van van nieuwe producten of diensten ?

Als je antwoord op meerdere vragen JA is, dan is er behoefte aan creativiteit.

Onderscheiden

Nederlandse organisaties kunnen zich slechts onderscheiden door te innoveren. Concurreren op basis van prijs of kennis kan allang niet meer. Lonen zijn in andere landen veel lager, kostenbeheersing is lastig. Kennis komt door internet voor steeds meer mensen steeds sneller beschikbaar. Economische groei moet dus ontstaan door toegevoegde waarde. Organisaties onderscheiden zich hierbij van concurrenten door nieuwe producten, diensten of processen die bij voorkeur niet, of moeilijk, te kopiëren zijn.

Vijfde productiefactor

Creativiteit is de vijfde productiefactor, naast kennis, grond, arbeid en kapitaal. We staan aan de vooravond van het creatieve tijdperk, een periode van constant innoveren. Hiervoor is creativiteit nodig. Want zonder creativiteit geen innovatie!

Vreemde paradox

Om te overleven moeten organisaties steeds creatiever en innovatiever worden terwijl de controle steeds groter wordt. Dit levert een vreemde paradox op: zaken die organisaties het meeste vrezen zijn de primaire bron voor creativiteit, bijvoorbeeld: fluctuaties, verstoringen en onevenwichtigheden.

Werkplezier

Een andere reden voor creativiteit is de positieve energie die van iets nieuws 'maken' uitgaat. Mensen worden gelukkig van nieuwe dingen ontdekken. Dit plezier is goed voor de binding van werknemers aan een organisatie en verlaagt het ziekteverzuim.

Betere besluitvorming

Doordat meer en minder voor de hand liggende alternatieven zichtbaar worden tijdens het creatieve proces helpt creativiteit de besluitvorming te verbeteren. Er valt echt iets te kiezen.