Wat is creativiteit?

Bij creativiteit draait het om het doorbreken van patronen en gewoontes. Omdat onze hersenen juist hun kracht halen uit deze patronen is creatief denken zo lastig. In deze les de definitie van creativiteit en het verschil tussen logisch en creatief denken.

wat is creativiteit

Oefening: Lees de onderstaande tekst hardop

Vlgones een dsiute aan ene Elgsese unvirestiet mkaat het neit uit in wlke vlgrodoe de lttrees in een wrood satan, het eigne dat blangrijek is, is dat de ersete en de ltaatse ltteer op de gdoee palats satan.

Een beperkte hoeveelheid informatie is voor onze hersenen vaak al genoeg om een patroon te herkennen.

Definitie creativiteit

Er zijn vele definities van creativiteit in omloop. Het woordenboek Van Dale geeft als definitie van creativiteit: scheppend vermogen. Wij hanteren de volgende definitie:

Creativiteit is het creëren van iets nieuws dat nuttig èn verrassend is.

Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie. Creativiteit heeft te maken met originaliteit maar ook met inventiviteit en daadkracht. Een idee alleen is niets, je moet het ook realiseren.

Top 5 definitie creativiteit

In een onderzoek werd de vraag gesteld wat men onder creativiteit verstond. De top 5:

  • vernieuwend zijn
  • oplossingen bedenken
  • out-of-the-box thinking
  • originaliteit
  • anders denken

De respondenten noemde maar een deel van de definitie. Creativiteit gaat niet alleen over iets nieuws, maar ook over of een idee nuttig is.

Andere definities van creativiteit

  • Creativiteit is wanhoop van de betere soort. (Julius Vuylsteke)
  • Originaliteit is onontdekt plagiaat. (Dean William Inge)
  • Creativiteit is het vermogen om niet bestaande relaties te zien. (Thomas Disch)
  • Originaliteit is niets anders dan goed gecamoufleerde imitatie. (Voltaire)
  • Creatief denken is denken met een bochtje. (anonymous)

Oefening: Zoek voorbeelden creativiteit

Een andere manier om creativiteit te definiëren is door voorbeelden te geven. Zoek voor jouw eigen vakgebied creatieve ideeën. Meer over originaliteit »

Iedereen is creatief

"Creativity is a choice not a gift" (Bart Knegt)

Ons uitgangspunt is dat iedereen creatief is. Toch is de een creatiever dan de ander. Net als met andere zaken heeft dit vooral te maken met vaardigheden en ervaring. Iedereen kan creatiever worden als hij of zij dat wil. Door deze gratis online cursus te volgen maak je hiermee een mooi begin.