Privacy- en Cookiebeleid

Wij voeren een stringent privacy beleid. CreatiefDenken.com wil je daarom informeren over dit beleid en de maatregelen die wij hebben genomen. Onze webmaster is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reikwijdte privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina's binnen www.CreatiefDenken.com. Het beleid geldt echter niet voor pagina's van andere organisaties waarvan links op onze site kunnen voorkomen. Zij voeren in beginsel hun eigen privacybeleid.

Contactgegevens

Je kan ons bereiken via onze contactpagina

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Wanneer je contact met ons opneemt:
    • Naam
    • E-mailadres
    • Telefoonnummer

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

CreatiefDenken.com analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

CreatiefDenken.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Termijn bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijnen voor persoonsgegevens 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Informatie over je gebruik van deze site delen wij met Google. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken

Deze site gebruikt cookies om deze website goed te laten functioneren en het webverkeer te analyseren. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies en hoe kan je deze beheren?

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CreatiefDenken.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.