5W-methode

Een veel gebruikte checklist uit de journalistiek om feiten te verzamelen is gaat via de vragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? en Waarom? De 5W-vragen zijn handig om inzicht in het onderwerp te krijgen. De belangrijkste vraag is de waarom-vraag. Vraag minstens 4x waarom?

5W methode

Waarom mist de hoe-vraag?

De oplettende lezer zal de hoe-vraag missen in het lijstje. Deze vraag moet je echter niet tijdens de probleemanalyse stellen. De hoe-vraag komt uitvoerig aan de orde tijdens het divergeren, stap 2 van het creatief proces. Omdat veel mensen graag hun oplossingen willen spuien valt het vaak niet mee om het beantwoorden van deze vraag uit te stellen.

Stap voor stap

  1. Formuleer de problemen die spelen.
  2. Noteer associaties bij de verschillende vragen uit de checklist.
  3. Bespreek plenair de resultaten.
  4. Stel de probleemstelling bij

Variant

Een variant op de 5W-methode is van de checklist een mindmap te maken.

I keep six honest serving-men

(They taught me all I knew)

Their names are What and Why and When

And How and Where and Who.

(Kipling, 1902)

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
5W-methode1 - - - 20 minChecklist
4x Waarom ?1 - - - ★★10 minDoorvragen
Orakel van Delphi1 - - - ★★★10 min★★Doorvragen, buiten kaders
Feiten verzamelen1 - - - ★★20 minInventariseren, doorvragen
Urgentie1 - - - ★★20 minPrioriteren
Socratische methode1 - - - ★★20 min★★Buiten kaders
Abstractieladder1 - - - 10 min★★Afbakenen
Synoniem methode1 - - - ★★20 min★★Doorvragen
Afbakening probleem1 - - - ★★10 minAfbakenen
Metaforen1 2 - - ★★★20 minAndere context
Stickermethode1 - 3 - 20 min★★Beoordelen