Actorenanalyse

De omgeving probeert op allerlei manieren invloed uit te oefenen. Een actorenanalyse maken helpt om inzicht te krijgen in deze omgeving. Verder kan je een analyse van actoren gebruiken om macht en invloed van relaties te inventariseren en doelgroepen te prioriteren. Een actorenanalyse is een belangrijk onderdeel van een risicoanalyse van een project.

actorenanalyse

Stap voor stap

  1. Teken het project in het midden van een groot vel papier.
  2. Breng de omgeving van het project 'trapsgewijs' in beeld.
  3. Prioriteer de actoren, bijvoorbeeld met een getal tussen 1 en 10, of naar doelstelling met een kleur.
  4. Maak een krachtenveld analyse door met pijlen aan te geven of de actor het project positief of negatief beïnvloeden.
  5. Markeer de belangrijkste actoren.
  6. Bedenk acties om belemmerende krachten af te laten nemen en een bevorderende actor in te schakelen.
  7. Bedenk eventueel nog what if scenario's.

Voorbeeld

actorenanalyse voorbeeld

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Denkhoeden De Bono1 2 3 - ★★30 min★★Checklist, buiten kaders
Friskijker1 2 3 - ★★> 60 min★★Buiten naar binnen, advocaat duivel
Lunchwandelen- 2 3 - 30 min★★Incubatie, binnen naar buiten
Ideeenmanagement- 2 3 - ★★> 60 min★★Verzamelen, beoordelen
Clusteren- - 3 - ★★40 min★★Groeperen
Group Decision Room1 2 3 4 ★★> 60 min★★Beoordelen
Weerstand-matrix- - 3 - ★★30 minBeoordelen
Preferentiemeter- - 3 - > 60 minBeoordelen
Syntegreren- - 3 - ★★60 min★★Synergie
Staand vergaderen1 - 3 4 30 min★★Versnellen
Plakfactor- - 3 4 ★★> 60 min★★Kern
Elevator pitch- - 3 4 ★★40 min★★Kern
Pecha Kucha- - 3 4 ★★> 60 min★★Kern
Actorenanalyse- - 3 4 ★★60 minBeoordelen
Risicoanalyse- - 3 4 ★★60 min★★Checklist
Beta test- - 3 4 ★★> 60 min★★Beoordelen
Verbeelden- - 3 4 ★★★> 60 min★★Andere context
Co-creatie- - 3 4 ★★★> 60 min★★Synergie