Beelddenken

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden is een bekend gezegde. De kracht van beelddenken ligt in het denken in beelden in plaats van in woorden. Deze creatieve techniek is in vergelijking tot talig denken proactief en associatief. Dit zijn allemaal eigenschappen die goed van pas komen bij creatief denken.

beelddenken

Oefening creatief beelddenken

Het probleem is echter dat mensen veelal het beelddenken verleren. Met de onderstaande oefening is beelddenken weer op te halen.

 1. Neem een appel en observeer die goed. Als je de appel goed in je hebt opgenomen, leg dan de appel op een wit A4-tje.
 2. Doe je ogen dicht en probeer nu de appel zo gedetailleerd mogelijk voor te stellen.
 3. Bekijk opnieuw met open ogen de appel en concentreer je steeds ongeveer 30 seconden op een aspect en laat dit vervolgens los. Aspecten zijn bijvoorbeeld:
  • kleuren
  • licht/schaduw schakeringen
  • volume
  • textuur
 4. Stel je vervolgens voor dat je een kunstschilder bent die voor zijn doek staat met een palet in zijn hand en deze appel aan het schilderen is als onderdeel van een tafereel. Als het goed is heb je de appel nu bewuster waargenomen.

Wat is beelddenken?

Beelddenken is het denken in beelden en gebeurtenissen. Het is een vaardigheid die creativiteit bevordert. Een beelddenker 'denkt' ongeveer 32 beelden per seconde. Bij alles wat een beelddenker denkt worden steeds beelden gemaakt. Deze beelden moeten constant worden omgezet in taal.

Voor- en nadelen

Iedereen kan beelddenken, bij een kleine groep mensen is sprake van consequent beelddenken. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat beelddenkers complexe situaties in een oogopslag overzien. Het is een heel snelle manier van denken. Een nadeel is dat beelddenkers moeite hebben beelden om te zetten in taal. Daardoor zijn ze voor anderen soms moeilijk te volgen. In een maatschappij waar woorddenken een belangrijke rol speelt is kan dit tot problemen leiden.

Mozart en Beethoven

Beelddenken is ook instinctief denken, voelen dat een oplossing daar en daar ligt. Beelddenkers hebben de capaciteit om dit te visualiseren in bijvoorbeeld een schilderij of horen zelfs een heel orkest spelen. Mozart en Beethoven hoorden de muziek in hun hoofd, zagen het orkest spelen en schreven dat op. Beeldenkers zien oplossingen, en komen niet redenerend tot een besluit.

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Metaforen1 2 - - ★★★20 minAndere context
Baan ruilen- 2 - - ★★★> 60 min★★Binnen naar buiten
SCAMPER- 2 - - ★★★60 min★★Checklist
Matec-matrix- 2 - - ★★★20 min★★Verwijderen, associeren
Geforceerd combineren- 2 - - ★★★30 min★★Andere context
Beelddenken- 2 - - ★★★30 min★★Andere context
Zintuigen en klei- 2 - - ★★★30 min★★★Zintuigen
Delphi-methode1 2 - - ★★★> 60 minAnoniem vragen, consensus
Scenario-analyse- 2 - 4 ★★★50 minAdvocaat duivel, alternatieven
Vooronderstellingen kraken- 2 - - ★★★★20 minBuiten kaders
Biomimicry- 2 - - ★★★60 min★★Inspiratie
SCHAVEN- 2 - - ★★★60 min★★Checklist
Creatieve concurrentie- 2 - - ★★★> 60 min★★★Concurrentie