Benen op tafel gesprek

Hoe organiseer je een benen op tafel sessie? Informeel vergaderen tijdens een etentje. Omdat het eenvoudiger praat tijdens een informeel etentje organiseren sommige organisaties met enige regelmaat een benen op tafel overleg.

benen op tafel

Open vergadering

Het basisidee is direct contact met de werkvloer. Iedereen, van hoog tot laag, wordt enkele keren per jaar ingedeeld bij een open vergadering. Dit kan een ontbijt, lunch of diner zijn. Maximaal 12 deelnemers spreken, onder voorzitterschap van een lid van het management, over zaken die bij hun spelen.

Alles mag

Na een voorstelrondje volgt een inventarisatie van onderwerpen. Alles mag behalve persoonlijke zaken. Dus niet over de inrichting van de eigen kamer, maar wel over het huisvesting. De gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt.

Open communiceren

Na het bespreken van de knelpunten is het de uitdaging om conclusies te trekken en zo nodig acties af te spreken. Door de resultaten van een open vergadering te publiceren in bijvoorbeeld een nieuwsbrief en een actielijst bij te houden is de voortgang door iedereen bij te houden. Als leidinggevenden open communiceren groeien benen op tafel sessies snel uit tot een zeer gewaardeerde manier van communiceren.

Stap voor stap

  1. Kies een gespreksleider en zorg voor een informele sfeer
  2. Iedereen stelt zichzelf (of de buurman) kort voor
  3. Inventarisatie onderwerpen die spelen
  4. Bespreek knelpunten
  5. Trek conclusies en spreek eventuele vervolgacties af
  6. Koppel de voortgang van deze acties terug

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Imitatie- 2 - - 60 min★★KopieŽn
Benen op tafel- 2 - - 60 min★★Buiten naar binnen, doorvragen
Open space- 2 - - ★★60 min★★Buiten naar binnen
Raadpleeg de buren- 2 - - 60 min★★Buiten naar binnen
Burgerbuddy- 2 - - ★★> 60 min★★Buiten naar binnen, advocaat duivel
Trendanalyse- 2 - - 60 min★★Inspiratie
Greenfield methode- 2 - - ★★60 min★★Buiten kaders
Ideeenmanagement- 2 3 - ★★> 60 min★★Verzamelen, beoordelen
Prijsvraag- 2 - - ★★> 60 min★★Verzamelen