Blamestorming

Blamestorming is een variant op negatief brainstormen. In een kring zitten en praten waarom het misging. Wie krijgt de schuld? Wat is uw foutencultuur?

blamestorming

Fouten maken moet

Schuldigen aanwijzen is veelal niet handig bij innoveren. Stimuleer een positieve foutencultuur, fouten maken hoort er nu eenmaal bij. Niet de fouten zelf, maar de negatieve gevolgen dienen beperkt of voorkomen te worden.

Stap voor stap

  1. Formuleer de probleemstelling.
  2. Wat ging er mis?
  3. Wiens schuld is het?
  4. Hoe lossen we dit op?

Variant

Een variant op blamestorming is negatief brainstormen.

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Brainwriting- 2 - - 10 min★★Inspiratie
Blamestorming- 2 - - 20 min★★★Doorvragen, advocaat duivel
Ketenassociatie- 2 - - ★★★10 min★★Verwijderen, associeren
Matec-matrix- 2 - - ★★★20 min★★Verwijderen, associeren
Ad random woord- 2 - - ★★★10 min★★Verwijderen, associeren
Analogie- 2 - - ★★★10 min★★Andere context
Mindmappen- 2 - - ★★20 min★★Opdelen, associeren
Negatief brainstormen- 2 3 - 10 min★★★Omkeren, advocaat duivel
Grensverlegging- 2 - - ★★20 min★★★Buiten kaders