Delphi-methode

De Delphi-methode helpt bij het maken van voorspellingen. De kern van de Delphi-methode is het herhaald bevragen van een expert panel over een onderwerp waarover geen consensus bestaat. In een aantal rondes wordt geprobeerd tot consensus te komen door de antwoorden van de anderen anoniem terug te koppelen. De Delphi-methode is prima toe te passen om trends in te schatten.

Delphi-methode

Stap voor stap

  1. Selecteren en uitnodigen van deelnemers voor expert panel.
  2. Stel een vragenlijst op.
  3. Deelnemers expert panel geven anoniem antwoord op de vragen.
  4. Samenvatten en analyseren bijdragen deelnemers.
  5. Nieuwe ronde onder alle deelnemers tot er voldoende consensus is.
  6. Afsluitende groepsdiscussie om conclusies te formuleren.

Video: expert panel en Delphi

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Friskijker1 2 3 - ★★> 60 min★★Buiten naar binnen, advocaat duivel
Burgerbuddy- 2 - - ★★> 60 min★★Buiten naar binnen, advocaat duivel
Baan ruilen- 2 - - ★★★> 60 min★★Binnen naar buiten
Delphi-methode1 2 - - ★★★> 60 minAnoniem vragen, consensus
Ideeenmanagement- 2 3 - ★★> 60 min★★Verzamelen, beoordelen
Creatieve concurrentie- 2 - - ★★★> 60 min★★★Concurrentie
Prijsvraag- 2 - - ★★> 60 min★★Verzamelen
Group Decision Room1 2 3 4 ★★> 60 min★★Beoordelen