Doel probleemstelling verduidelijken

Is het eigenlijke doel duidelijk? Vraag je af waarom een probleem is ontstaan, en dit nog 4x. Je dringt nu door toe de kern van het probleem. Vaak richt men zich op een oppervlakkig probleem. Met deze methode krijg je de echte probleemstelling op tafel. Het is efficienter om je hierop te richten.

doel verduidelijken met 4x waarom?

Stap voor stap

  1. Formuleer probleemstelling.
  2. Vraag waarom dit een probleem is.
  3. Vraag vervolgens weer waarom dit dan een probleem is.
  4. Stel minimaal 4x de waarom-vraag
  5. Bespreek plenair de resultaten.
  6. Stel de probleemstelling bij

Variant

Een mooie combinatie en/of afsluiting van de 5W-methode.

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
5W-methode1 - - - 20 minChecklist
4x Waarom ?1 - - - ★★10 minDoorvragen
Orakel van Delphi1 - - - ★★★10 min★★Doorvragen, buiten kaders
Feiten verzamelen1 - - - ★★20 minInventariseren, doorvragen
Urgentie1 - - - ★★20 minPrioriteren
Socratische methode1 - - - ★★20 min★★Buiten kaders
Abstractieladder1 - - - 10 min★★Afbakenen
Synoniem methode1 - - - ★★20 min★★Doorvragen
Afbakening probleem1 - - - ★★10 minAfbakenen
Metaforen1 2 - - ★★★20 minAndere context
Stickermethode1 - 3 - 20 min★★Beoordelen