Friskijker of wilde gans bij brainstorm

Een friskijker - ook wel wilde gans of vrije brenger genoemd - is een persoon die onbevangen en ongebonden participeert in een creatief proces: een 'blanco' deelnemer. Wat is het ideale profiel? Tips voor het inzetten van friskijkers.

friskijer

Ongebonden

Een goede friskijker is onbevangen en ongebonden. De onbevangenheid heeft te maken met de binding aan het onderwerp van de brainstorm. Friskijkers beschikken over enige basiskennis van het onderwerp, maar zijn geen experts.

De ongebondenheid heeft te maken met de binding aan de andere deelnemers en de probleemeigenaar. Een friskijker heeft geen belang bij bepaalde oplossingen.

Ideale profiel

Uit Friskijkers onderzoek blijkt dat de ideale friskijker enige ervaring heeft met brainstormen. Verder blijkt het belangrijk dat een friskijker vooral belangeloos is en over een goede omgevingssensitiviteit beschikt. Een friskijker moet oprecht geïnteresseerd moet zijn in de probleemstelling. Het ideale profiel sluit meer aan bij bescheiden mensen dan bij personen met een (te) groot ego.

Friskijker in Griekse mythologie

omgevingssensitiviteit HermesDe Griekse god Hermes is de god van het onverwachte, van geluk, toeval en synchroniciteit. Als iets vast, star of onveranderlijk lijkt, zorgt Hermes voor verandering, beweging, een nieuw begin, en de verwarring die daaraan bijna onvermijdelijk voorafgaat. Een echte friskijker die Hermes.

Tips inzetten friskijkers

  • Een friskijker is al in te zetten bij de probleemanalyse van een brainstorm.
  • Temper verwachtingen, een friskijker levert slechts bouwstenen.
  • Neem het type friskijker dat het beste past bij de overige deelnemers en het probleem. Zie voor meer details ons onderzoek »
  • Een friskijker dient niet te fris te zijn, enige basiskennis zorgt voor een hogere toegevoegde waarde.
  • Zoek naar een friskijker met een goede omgevingssensitiviteit.
  • De beloning varieert van een boekenbon tot 100 euro per dagdeel.
  • Ervaar de waarde van friskijker door het gewoon eens te doen.

Wilde gans

wilde gansIn de literatuur gebruik men vooral de term wilde gans voor een onbevangen en ongebonden persoon die participeert in een brainstorm. Achtergrond is dat als wilde ganzen onrust op het erf teweeg brengen wanneer zij overvliegen. De tamme ganzen schrikken op uit hun alledaagse bestaan en willen mee met de trek. De vlucht van wilde ganzen werkt aanstekelijk en brengt leven in de brouwerij. Tijdens een onderzoek naar friskijkers bleek dat wilde gans een wat ongelukkige benaming is. Deze benaming riep namelijk vooral andere associaties op. Genoemd zijn onder andere: het radioprogramma van de IKON, wild eten met kerst en een pagode in China. De onderzoekers hebben er daarom voor gekozen een nieuwe en in hun ogen meer passende term te introduceren: friskijker.

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Friskijker1 2 3 - ★★> 60 min★★Buiten naar binnen, advocaat duivel
Burgerbuddy- 2 - - ★★> 60 min★★Buiten naar binnen, advocaat duivel
Baan ruilen- 2 - - ★★★> 60 min★★Binnen naar buiten
Delphi-methode1 2 - - ★★★> 60 minAnoniem vragen, consensus
Ideeenmanagement- 2 3 - ★★> 60 min★★Verzamelen, beoordelen
Creatieve concurrentie- 2 - - ★★★> 60 min★★★Concurrentie
Prijsvraag- 2 - - ★★> 60 min★★Verzamelen
Group Decision Room1 2 3 4 ★★> 60 min★★Beoordelen