Obstakels probleem in kaart brengen

Breng tijdens de probleemanalyse obstakels in kaart. Wat staat in de weg tussen de huidige en de gewenste situatie? Door elk obstakel duidelijk en apart te benoemen wordt het probleem uiteengerafeld, het wordt minder groot. Ook krijg je zo een lijst van deelonderwerpen waarover je specifiek kan brainstormen.

obstakels probleem in kaart brengen

Stap voor stap

 1. Welke factoren zorgen ervoor dat het doel niet wordt gehaald?
 2. Pak 3 flip-overvellen.
  • Links: de huidige situatie
  • Rechts: wat wil je bereiken
  • Midden: obstakels: wat houdt je tegen, welke moeilijkheden verwacht je?
 3. Welke obstakels ga je oplossen, welke ga je parkeren?
 4. Bespreek plenair de resultaten.
 5. Stel de probleemstelling bij
 6. Zet deze deelonderwerpen later in om specifiek over te brainstormen

Voorbeeld

Stel je wilt een (zee)reis maken. Hoe is de huidige zee, vaartuig, bemanning, et cetara? Hoe ziet de gewenste zee, vaartuig, et cetera er uit? Wat voor belemmeringen zijn er op zee? Wat voor mogelijke reisplannen zijn mogelijk?

Variant

De techniek obstakels in kaart brengen is goed te combineren met een metafoor. Bijvoorbeeld een (zee)reis. Hoe is de huidige zee, vaartuig, bemanning, et cetera. Hoe ziet de gewenste zee, vaartuig, et cetera eruit? Wat voor belemmeringen zijn er op zee? Wat voor mogelijke reisplannen zijn mogelijk?

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
5W-methode1 - - - 20 minChecklist
4x Waarom ?1 - - - ★★10 minDoorvragen
Orakel van Delphi1 - - - ★★★10 min★★Doorvragen, buiten kaders
Feiten verzamelen1 - - - ★★20 minInventariseren, doorvragen
Obstakels1 - - - ★★30 min★★Inventariseren
Urgentie1 - - - ★★20 minPrioriteren
Socratische methode1 - - - ★★20 min★★Buiten kaders
Abstractieladder1 - - - 10 min★★Afbakenen
Synoniem methode1 - - - ★★20 min★★Doorvragen
Afbakening probleem1 - - - ★★10 minAfbakenen
Creatieve vertaling1 - - - 30 min★★★Andere context
Metaforen1 2 - - ★★★20 minAndere context
Denkhoeden De Bono1 2 3 - ★★30 min★★Checklist, buiten kaders
Stickermethode1 - 3 - 20 min★★Beoordelen
Staand vergaderen1 - 3 4 30 min★★Versnellen