Plan Do Check Act methode

Plan-do-check-act (PDCA) is een 4-stappen methode om tot kwaliteitsverbetering te komen. Deze methode wordt ook wel de Deming circle genoemd naar de grondlegger van het kwaliteitsdenken: William Edwards Deming. Veel verbetermethodieken gebruiken de Deming circle als basis.

plan do check act deming circle

Stap voor stap

  1. Plan: Formuleer doelstellingen en plan maatregelen.
  2. Do: Voer verbetermaatregelen uit.
  3. Check: Controleer of de maatregelen bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en de doelstellingen.
  4. Act: Analyseer en corrigeer eventuele afwijkingen en verbeter hiermee het plan.
  5. Circle: Herhaal voortdurend de vier stappen: plan-do-check-act.

Sturen of besturen

Het gebruik van de Demming circle voorkomt dat de kwaliteit blijft 'hangen' in de plan- en do-fase. Je bent dan aan het sturen en niet besturen! Meten en bijsturen zijn belangrijke fasen om tot kwaliteitsverbetering te komen. Om deze methodiek goed te kunnen toepassen, moeten doelen, resultaten en activiteiten meetbaar zijn geformuleerd.

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Scenario-analyse- 2 - 4 ★★★50 minAdvocaat duivel, alternatieven
Group Decision Room1 2 3 4 ★★> 60 min★★Beoordelen
Staand vergaderen1 - 3 4 30 min★★Versnellen
Plakfactor- - 3 4 ★★> 60 min★★Kern
Elevator pitch- - 3 4 ★★40 min★★Kern
Pecha Kucha- - 3 4 ★★> 60 min★★Kern
Actorenanalyse- - 3 4 ★★60 minBeoordelen
Risicoanalyse- - 3 4 ★★60 min★★Checklist
Beta test- - 3 4 ★★> 60 min★★Beoordelen
Verbeelden- - 3 4 ★★★> 60 min★★Andere context
Rapid prototyping- - - 4 ★★★> 60 min★★Verbeelden
Co-creatie- - 3 4 ★★★> 60 min★★Synergie
Crowdsourcing- - - 4 ★★★> 60 minBuiten naar binnen, uitbesteden
Plan Do Check Act methode- - - 4 ★★★> 60 min★★Beoordelen