Prijsvraag, een effectief beleidsinstrument ?

Zowel de overheid als maatschappelijke organisaties maken steeds vaker gebruik van prijsvragen als beleidsinstrument. De kracht van een prijsvraag ligt vooral in het genereren van publiciteit. Ze zetten echter nauwelijks aan tot innovatie. Dit blijkt uit onderzoek naar de effectiviteit van het beleidsinstrument prijsvragen in de publieke sector.

voorbeeld prijsvraag

Nauwelijks innovatie

Uit het onderzoek onder meer dan 100 prijsvragen blijkt dat ideeën- en projectprijsvragen nauwelijks aanzetten tot innovatie. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: onvoldoende baten voor deelnemers en een te eenzijdig geregelde kennisbescherming. Een belangrijk kenmerk van prijsvragen is concurrentie, dit remt de creativiteit. Verder blijkt vernieuwing veelal niet het daadwerkelijke doel van een prijsvraag te zijn.

Veel publiciteit

De meeste prijsvragen uit het onderzoek wisten goed in het nieuws te komen. De kracht van een prijsvraag ligt dan vooral in het genereren van publiciteit. Een prijsvraag is daarom erg geschikt voor het aanjagen van maatschappelijke discussies of het versterken van het imago.

Paradox

Deze conclusies leiden tot een curieuze paradox. Prijsvragen worden vooral tijdens beleidsontwikkeling ingezet als beleidsinstrument voor het verzamelen van ideeën, terwijl hun kracht juist in de publiciteit ligt, waar het met name tijdens de beleidsuitvoering om gaat.

voorbeeld prijsvraag beleidsinstrument

Prijsvraag als doel

De vorm, een prijsvraag, staat vaak bij voorbaat vast. Een prijsvraag is daarmee meer een doel dan een middel. Van tevoren wordt nauwelijks nagedacht over doelstellingen van de prijsvraag en de meest effectieve manier om die te bereiken. Een afweging met alternatieve beleidsinstrumenten komt zelden of nooit voor.

Onderschatting

Verder blijkt uit het onderzoek dat de capaciteit die nodig is voor het organiseren van een prijsvraag vaak wordt onderschat. Een beleidsmedewerker moet een prijsvraag erbij doen, terwijl het tot een volledige dagtaak kan uitgroeien.

Voorbeeld prijsvraag? Checklist!

Het onderzoek bevat vele onderwerpen met een voorbeeld prijsvraag en een uitvoerige checklist met voorwaarden voor het opzetten van een nieuwe prijsvraag.

Downloaden onderzoek Prijsvragen, een effectief beleidsinstrument? » (1.3 MB, 44 pagina's)