Risicoanalyse

Met de risicoanalyse methode schat je de kans op knelpunten en de vermoedelijke ernst daarvan in. Een risicoanalyse heeft het 'risico' in zich dat alleen op bedreigingen wordt gelet. Kijk echter ook naar de kansen.

risicoanalyse

Definitie risicomanagement

Innoveren gaat altijd gepaard met het nemen van risico's, deze horen er bij. Wel is het verstandig om bewust te zijn van de risico's en te weten wat voor maatregelen zonodig te treffen zijn. De definitie risicomanagement is het sturen op risico's, waarbij de vooronderstelling is dat routineprocessen wel min of meer lopen.

Vaak zit men flink mis bij het schatten van risico's. Deze worden over het hoofd gezien of juist benoemd terwijl dit achteraf helemaal geen risico's blijken te zijn. Risicomanagement wordt dan een bedreiging in plaats van een ondersteuning. Meer over risicomanagement »

Checklist risicoanalyse

  1. Inventariseren: Op internet zijn verschillende standaard checklisten als een inspiratiebron te vinden. Hierin schuilt wel een risico: het is onwaarschijnlijk dat deze standaard risico's precies van toepassing zijn op jouw project!
  2. Waarderen: Wat is de ernst van de risico's? Ernst = Kans x Effect. Richt je bij de risicoanalyse niet op alle risico's, maar kies de vier belangrijkste.
  3. Structureren: Het ordenen van de risico's. Zijn er onderlinge afhankelijkheden? Zijn schijnbaar verschillende risico's terug te voeren te zijn tot één oorzaak ?
  4. Reduceren: Mogelijkheden om de kans en/of het effect van risico's te reduceren. Maatregelen zijn het vermijden, verminderen, overdragen of accepteren van risico's.
  5. Kansen benutten: Let bij de risicoanalyse naast op bedreigingen, ook op kansen.
  6. Bewaken: Heeft een maatregel effect gehad, zijn nieuwe risico's te verwachten ?

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Denkhoeden De Bono1 2 3 - ★★30 min★★Checklist, buiten kaders
Lunchwandelen- 2 3 - 30 min★★Incubatie, binnen naar buiten
Negatief brainstormen- 2 3 - 10 min★★★Omkeren, advocaat duivel
Clusteren- - 3 - ★★40 min★★Groeperen
Stickermethode1 - 3 - 20 min★★Beoordelen
Paarsgewijs vergelijken- - 3 - ★★★20 minBeoordelen
Weerstand-matrix- - 3 - ★★30 minBeoordelen
Syntegreren- - 3 - ★★60 min★★Synergie
Staand vergaderen1 - 3 4 30 min★★Versnellen
Elevator pitch- - 3 4 ★★40 min★★Kern
Actorenanalyse- - 3 4 ★★60 minBeoordelen
Risicoanalyse- - 3 4 ★★60 min★★Checklist