SWOT-analyse, hoe doe je dat?

Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) brengt kansen en bedreigingen van een organisatie in kaart. Een SWOT maken bestaat uit een interne analyse (SW) en externe analyse (OT). Met een SWOT zijn zoekvelden voor een brainstorm te identificeren.

SWOT-analyse

Zoekvelden

Aan de hand van de SWOT methode is de kernexpertise van een organisatie vast te stellen. Deze kernexpertise kan vervolgens weer het uitgangspunt zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Door de sterktes uit te zetten tegen de externe kansen ontstaan deze zoekvelden. Dit zijn mooie terreinen om over te brainstormen. Hier ligt immers potentieel de kracht van de organisatie. De naam SWOT wordt daarom ook wel eens uitgebreid met de I van Issues tot SWOTI.

Stap voor stap

  1. Bepaal strategische sterktes (S). Dit zijn interne zaken die richtinggevend èn onderscheidend zijn voor de toekomst van een organisatie. Deze sterktes helpen het doel van de organisatie te helpen. Buit deze uit, ze vormen een mogelijke basis voor een competitieve voorsprong.
  2. Zwaktes (W) zijn nadelen of interne zaken die de organisatie in de weg staan.
  3. Kansen (O) zijn externe ontwikkelingen die helpen het organisatiedoel te halen en nieuwe mogelijkheden bieden.
  4. Bedreigingen (T) zijn externe ontwikkelingen die het realiseren van het organisatiedoel in de weg staan.
  5. Benoem zoekvelden (I): Maak combinaties van sterktes en externe kansen en bedenk nieuwe ideeen op deze zoekvelden.
  6. (Innovatie)strategie: De volgende stap is de sterkte-zwakte analyse omzetten in een strategie, bijvoorbeeld de keuze voor een (aantal) innovatiepaden.

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
Obstakels1 - - - ★★30 min★★Inventariseren
Visgraatdiagram1 - - - ★★★60 minPrioriteren
Creatieve vertaling1 - - - 30 min★★★Andere context
SWOT-analyse1 2 - - ★★60 min★★Inventariseren
Denkhoeden De Bono1 2 3 - ★★30 min★★Checklist, buiten kaders
Friskijker1 2 3 - ★★> 60 min★★Buiten naar binnen, advocaat duivel
Delphi-methode1 2 - - ★★★> 60 minAnoniem vragen, consensus
Group Decision Room1 2 3 4 ★★> 60 min★★Beoordelen
Staand vergaderen1 - 3 4 30 min★★Versnellen