Synoniemen methode

Een synoniem is een ander woord met ongeveer dezelfde betekenis. Met synoniemen kan je een probleemstelling verder aanscherpen doordat synoniemen het verschil in beleving aangeven.

synoniemen methode

Andere beleving

Inspireren klinkt heel anders dan aanmoedigen, aanzetten, animeren, bewegen, bezielen, brengen, drijven, elektriseren, in geestdrift brengen, inblazen, instigeren, oproepen, stimuleren en toejuichen.

Stap voor stap

  1. Schrijf de kernwoorden uit het probleem op.
  2. Verzin synoniemen per kernwoord, bijvoorbeeld met:
  3. Maak nieuwe probleemstellingen met willekeurige combinaties van deze synoniemen.
  4. Bespreek plenair de resultaten.
  5. Herformuleer de probleemstelling.

Voorbeeld synoniemen

Hoe vinden we een ruimte, die een inspirerende en comfortabele dag kan garanderen?

Schrijf vervolgens de kernwoorden uit dit probleem op. In ons voorbeeld: ruimte, inspirerend, comfortabel, dag en garanderen. De volgende stap is het verzinnen van synoniemen voor deze woorden. Voor ons voorbeeld zou dit er als volgt uit kunnen zien:

Ruimte Inspireren Comfortabel Dag Garanderen
Hotel Aanmoedigen Gemakkelijk 24 uur Verzekeren
Heelal Animeren Geriefelijk 1440 minuten Beloven
Plaats Inblazen Prettig Etmaal Instaan voor
Terrein Oproepen Aangenaam Bonjour Waarborgen
Vertrek Stimuleren Vlakbij Hoi Bezweren

Hoe langer je de lijst maakt hoe beter, maar meestal is een stuk of tien items voldoende. Vervolgens ga je willekeurige combinaties maken. Van deze woorden maak je een nieuwe omschrijving van het probleem. Gegarandeerd, ga je op een andere naar je probleem kijken. In ons voorbeeld zou de probleemstelling er als volgt uit kunnen zien:

Hoe vinden we een terrein dat 24 uur kan instaan voor animatie en gemak?

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
4x Waarom ?1 - - - ★★10 minDoorvragen
Orakel van Delphi1 - - - ★★★10 min★★Doorvragen, buiten kaders
Feiten verzamelen1 - - - ★★20 minInventariseren, doorvragen
Obstakels1 - - - ★★30 min★★Inventariseren
Urgentie1 - - - ★★20 minPrioriteren
Socratische methode1 - - - ★★20 min★★Buiten kaders
Synoniem methode1 - - - ★★20 min★★Doorvragen
Afbakening probleem1 - - - ★★10 minAfbakenen
Metaforen1 2 - - ★★★20 minAndere context
Denkhoeden De Bono1 2 3 - ★★30 min★★Checklist, buiten kaders