Urgentie probleem vaststellen

Een creatieve sessie kost veel tijd en is dus een schaars goed. Het op te lossen probleem moet daarom voor de organisatie een hoge prioriteit hebben. Creativiteit en productiviteit liggen namelijk niet altijd in het verlengde van elkaar. Als het probleem niet belangrijk en urgent is werk je aan het verkeerde probleem.

urgentie probleem vaststellen

Stap voor stap

  1. Inventariseer mogelijke problemen.
  2. Wat is de schade als het probleem niet wordt op gelost?
  3. Wanneer speelt het probleem, straks of nu?
  4. De grootste zorg zijn de problemen die ontwrichtend zijn en nu spelen. Door de hoge urgentie is het aanpakken van deze problemen tevens vanuit verandermanagement gezien interessant. Urgentie geeft betrokkenheid.
  5. Bespreek plenair de resultaten.
  6. Stel de probleemstelling bij

Draai naar landscape voor extra kolom met methode van denktechnieken.

Vergelijkbare denktechnieken

DenktechniekFase   MoeilijkTijdPlezierMethode
5W-methode1 - - - 20 minChecklist
4x Waarom ?1 - - - ★★10 minDoorvragen
Orakel van Delphi1 - - - ★★★10 min★★Doorvragen, buiten kaders
Feiten verzamelen1 - - - ★★20 minInventariseren, doorvragen
Obstakels1 - - - ★★30 min★★Inventariseren
Urgentie1 - - - ★★20 minPrioriteren
Socratische methode1 - - - ★★20 min★★Buiten kaders
Abstractieladder1 - - - 10 min★★Afbakenen
Synoniem methode1 - - - ★★20 min★★Doorvragen
Afbakening probleem1 - - - ★★10 minAfbakenen
Creatieve vertaling1 - - - 30 min★★★Andere context
Metaforen1 2 - - ★★★20 minAndere context
Denkhoeden De Bono1 2 3 - ★★30 min★★Checklist, buiten kaders
Stickermethode1 - 3 - 20 min★★Beoordelen
Staand vergaderen1 - 3 4 30 min★★Versnellen